vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-begin augustus in één generatie; een partiële tweede generatie is zeldzaam. De vlinders zijn actief vanaf de schemering en komen zowel op smeer als op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-oktober. De rups foerageert vooral ´s nachts en schijnt vaker voor te komen op braamstruiken onder bomen dan op struiken op open plekken. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Buff Arches

Duitse naam

Achat-Eulenspinner

Franse naam

la Râtissée

Oud Nederlandse naam

agaatvlinder, braamvlindertje

Synoniemen

Habrosyne derasa, Thyatira derasa, Gonophora derasa, Thyatyra derasa

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De schitterende tekening van deze vlinder doet denken aan een gevlamde steen. Ook de wetenschappelijke soortnaam wijst op gefixeerd vuur. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Habrosyne: habrosune is pracht, luister; dat slaat op het prachtige uiterlijk van de vlinder.
pyritoides: purites betekent van vuur en eidos betekent vorm. De vorm en kopergele kleur van de tekening op de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1766)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-20 mm. De voorvleugel valt op door de vuursteenachtige tekening, geëtst met een wit en oranjebruin zigzagpatroon; dit is vooral goed te zien in rusthouding.

Kenmerken rups

Tot 40 mm; lichaam kastanjebruin, met een netwerk van kleine zwartachtig bruine streepjes; insnijdingen tussen de segmenten zwart; een zwarte lengtestreep over het midden van de rug; aan weerszijden van segment vier een grote, witte vlek boven het spiraculum; kop roodachtig bruin.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral open bossen met hakhout; ook braamstruwelen langs graslanden en tuinen.

Planten

Gewone braam en framboos.

Waardplant

Braam
Rubus

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

eiken-orvlinder
Cymatophorina diluta

witte eenstaart
Cilix glaucata

berkeneenstaart
Drepana falcataria

peppel-orvlinder
Tethea ocularis

vuursteenvlinder
Habrosyne pyritoides

lente-orvlinder
Achlya flavicornis

Alle soorten uit deze familie