weilanden

Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuur gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland.

  • weidegrond met voldoende bomen en dichte struwelen
  • bloemrijke weilanden
  • vochtige weiden
  • natte weiden
  • natte weilanden met bomen

Vlinders

zuringuil
Acronicta rumicis
NOCTUIDAE: Acronictinae