grienden

Struikvegetaties van smalbladige wilgensoorten (of soms essen), die frequent gekapt worden voor de oogst van wilgentakken en -tenen (tegenwoordig vaak ‘slechts’ voor behoud van dit landschap); op natte, soms overstroomde gronden langs rivieren.

Vlinders

wilgenwespvlinder
Synanthedon formicaeformis
SESIIDAE: Sesiinae