Verantwoording

Verantwoording

Wilt u weten waar De Vlinderstichting haar geld aan uitgeeft?

Bekijk de jaarverslagen  

Bekijk de financiële verantwoording

Statutaire doelstelling

De stichting heeft als doel het behoud en herstel van de vlinder- en libellenfauna in Nederland en Europa, door het doen van onderzoek en het ontwikkelen en verspreiden van kennis over voorkomen, populatieontwikkeling, ecologie en bescherming.

Lees meer over onze doelstellingen

Bekijk onze hoofdlijnen van beleid

ANBI

De Vlinderstichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat levert belastingvoordeel op, zowel voor de organisatie zelf als voor mensen die er een gift aan doen.

Onze ANBI-gegevens

Voor meer informatie over ANBI, kijk op de website van de Belastingdienst.

Lees meer over schenken met belastingvoordeel

Beloningsbeleid

De Vlinderstichting volgt de CAO van de VSNU. Het salaris van directeur Titia Wolterbeek bedraagt minder dan € 70.000 per jaar. Zij ontvangt geen bonussen of toeslagen.

De Raad van Toezicht is het bestuursorgaan van De Vlinderstichting. De leden van de raad zijn onbezoldigd. De dagelijkse leiding van organisatie is door de raad gedelegeerd aan het bestuur, dat wordt gevormd door de directeur van De Vlinderstichting.