Jaarverslagen

De Vlinderstichting vertelt graag wat zij bereikt heeft en hoe dat is gebeurd.

Hieronder vindt u de jaarverslagen van De Vlinderstichting en van de Landelijke Meetnetten Vlinders en Libellen. Ook de jaarlijkse financiële verantwoording is hier opgenomen.

Over De Vlinderstichting