Jaarverslagen

De Vlinderstichting vertelt graag wat zij bereikt heeft en hoe dat is gebeurd.
Hieronder vindt u de jaarverslagen van De Vlinderstichting en van de Landelijke Meetnetten Vlinders en Libellen. Ook de jaarlijkse financiële verantwoording is hier opgenomen.

Jaarverslagen De Vlinderstichting

Financiële Jaarverslagen De Vlinderstichting

Jaarverslagen Meetnetten

Over De Vlinderstichting