Bronlibellen in de Esperloop (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Brabant

In de Esperloop komen plant- en diersoorten voor die vroeger in de peelregio waarschijnlijk algemeen waren en nu zeldzaam zijn geworden. Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, De Vlinderstichting en de IVN werken samen om de Esperloop te herstellen

Door de beek zijn gang te laten gaan, ontstaat er veel variatie, holle oevers, aangeslibde binnenbochten, snelstromende zandige plekken en rustige modderige plekjes. Hierdoor vinden veel verschillende plant- en diersoorten een plekje. Een belangrijk onderdeel van een beek zijn de takken die er in liggen. Het hout zorgt voor plekjes met veel en weinig stroming. Daarnaast leven veel bijzondere insecten zoals kokerjuffers en eendagsvliegen op of in het hout. Hout blijft voortaan liggen en is zelfs in de beek gelegd om dit te proces te versnellen. 

Er is hout in de beek gelegd en zien nu al een toename van de hoeveelheid leven in de beek. Daarnaast hebben we door te kijken welke macrofauna hier voorkomt, en welke ontbreekt. Ook is in kaart gebracht wat de problemen in deze beek zijn die nog aangepakt moeten worden. 
 

Dit project is inmiddels afgerond.

Roy van Grunsven

Projectleider

Roy van Grunsven

Contact opnemen