Rode Lijst Dagvlinders

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening

Carola Schouten, destijds Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2019 de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen.

De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt. Rode lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld; op zaterdag 2 maart 2019 hebben De Vlinderstichting en het Ministerie van LNV de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting.

Volgens de Rode Lijst Dagvlinders 2019 zijn:
15 soorten verdwenen uit Nederland
12 ernstig bedreigd
10 bedreigd
7 kwetsbaar
3 gevoelig
Slechts 29 soorten (38%) zijn niet bedreigd.

Lees hier het volledige rapport.

Wil je liever de kortere versie inzien, dan staat er op de volgende pagina een overzicht van de bedreigde dagvlinders.

https://www.vlinderstichting.nl/rode-lijst-2019

 

Chris van Swaay

Projectleider

Chris van Swaay

Contact opnemen