Agrarisch meetnet libellen

Mede mogelijk gemaakt door: BIJ12

Natuurvriendelijk slootbeheer (zoals gefaseerd schonen zodat niet alle slootvegetatie ineens wordt verwijderd) is essentieel voor libellen. De Vlinderstichting startte een Boeren-Sloot-Telling om de vinger aan de pols te houden.

Om in de gaten te houden hoe het met de groene glazenmaker gaat, worden groene glazenmakers geteld door vrijwilligers op telroutes die zij langzaam wandelend lopen. Het aantal libellenroutes in de verschillende provincies loopt sterk uiteen. Daarnaast verschilt ook het aandeel dat in agrarisch gebied ligt. Binnen dit project wil De Vlinderstichting zorgen dat er meer plekken komen waarop de groene glazenmaker wordt geteld. Dat zijn er nu ongeveer 35, maar dat moeten er in de toekomst veel meer worden.

Meer informatie

Henk de Vries

Projectleider

Henk de Vries

Contact opnemen