Bescherming argusvlinder

Mede mogelijk gemaakt door: De Vlinderstichting

De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort in Nederland. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet zo goed. Anno 2017 is de argusvlinder van de zandgronden in Nederland zo goed als verdwenen.

Alleen in het laagveen- en zeekleigebied, in de duinen en het Limburgse heuvelland houdt de argusvlinder nog stand. Ten opzichte van 1992 is de stand van de argusvlinder in ons land met maar liefst 99% gekelderd, zo weten we uit het meetnet dagvlinders.

Meer informatie

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen