Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden - BIMAG

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben in een unieke samenwerking een monitoringprogramma ontwikkeld waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren.

Dit meetnet heet het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG.

Gegevens uit het boerenland

Uitgangspunt van het BIMAG-project is dat in het agrarisch gebied samen met boeren dag- en nachtvlinders worden geteld. Met dit project worden boeren in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden. Daarnaast wordt door het zelf uitvoeren van metingen het perspectief van de boer meegenomen in biodiversteitsherstel.

Meer informatie

Rik  Wever

Projectleider

Rik Wever

Contact opnemen