Effecten van schapenbegrazing op de bruine eikenpage

Mede mogelijk gemaakt door: Duinwaterbedrijf PWN

De bruine eikenpage staat als bedreigd op de Rode Lijst. Voor het behoud van de soort is het noodzakelijk dat het bosbeheer kleinschaliger wordt uitgevoerd. Zonder maatregelen zal de bruine eikenpage waarschijnlijk steeds zeldzamer worden.

Een van de belangrijkste populaties van de bruine eikenpage bevindt zich in het Noord-Hollands Duinreservaat. Sinds 2010 wordt het gebied begraasd door een kudde schapen. De Vlinderstichting onderzoekt de effecten hiervan op de vlinders en adviseert over aanpassingen in het begrazingsbeheer.

Meer informatie

Michiel  Wallis de Vries

Projectleider

Michiel Wallis de Vries

Contact opnemen