Eikenprocessierups

Mede mogelijk gemaakt door: Diverse gemeenten en provincvies

De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Deze nachtvlinder heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid door heel Nederland en kan in hoge dichtheden overlast veroorzaken.

Om gezondheidsklachten te voorkómen blijkt het in de praktijk niet eenvoudig op het juiste moment op de meest adequate manier op te treden. Om professionele beheerders te helpen goede beheerkeuzen te maken is een leidraad opgesteld, inclusief een stappenplan. Door dit stappenplan te volgen kan men komen tot een afgewogen en verantwoord beheer, waarbij vlinders en andere natuur niet worden geschaad. 

Meer informatie

Jurriën van Deijk

Projectleider

Jurriën van Deijk

Contact opnemen