Meetnet nachtvlinders

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gaat de nachtvlinderstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting samen met vele vrijwilligers actuele informatie over de veranderingen in de nachtvlinderstand in Nederland.

Sinds 2013 tellen vele vrijwilligers verspreid door het hele land op dezelfde plek nachtvlinders met een val. Al deze tellingen worden exact hetzelfde uitgevoerd waardoor we deze gegevens kunnen gebruiken voor het berekenen van trends die laten zien hoe het gaat met de nachtvlinders in Nederland. De twee Europees beschermde nachtvlinders, de Spaanse vlag en de teunisbloempijlstaart, krijgen extra aandacht binnen het meetnet. Voor de Spaanse vlag zijn in de bossen van Zuid-Limburg extra soortspecifieke meetpunten uitgezet om de populatie van deze soort te volgen. Voor de teunisbloempijlstaart is een apart protocol opgesteld om de rupsen te monitoren omdat de vlinders niet vaak worden waargenomen. 

Veel meetpunten liggen in het stedelijk gebied, maar dankzij het project BIMAG zijn er ook veel meetpunten in het agrarisch gebied. In natuurgebieden zijn nog relatief weinig meetpunten, terwijl daar veel (specialistische) soorten nachtvlinders voorkomen. Zin om mee te doen? Neem dan contact op met het meetnetteam. 

Jurriën van Deijk

Projectleider

Jurriën van Deijk

Contact opnemen