Mijn Berm Bloeit! (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: De Vlinderstichting en FLORON

Voor planten en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. Veel mensen zijn zich daarvan bewust en zo krijgen FLORON en De Vlinderstichting de laatste jaren veel verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten.

Aandacht voor bloemen

Ondanks goede bedoelingen gaat er nog veel mis met het bermbeheer bij gemeenten, provincies en waterschappen. De Vlinderstichting en FLORON zijn daarom op 1 mei 2017 gestart met de campagne ‘Mijn berm bloeit!’, waarin we aandacht vragen voor de achteruitgang van de bloemen in onze bermen en de boerenlandvlinders die hiervan afhankelijk zijn. En daar hebben we uw hulp bij nodig!

Dit project is inmiddels afgerond.

Meer informatie

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen