Programma

Programma Landelijke Dag 2022

10.00 uur Spetterende openingsfilm
10.05 uur Welkom Titia Wolterbeek
Terugkijken en vooruitzien
10.10 uur 10 jaar hoogleraar insectenbescherming Michiel Wallis de Vries
10.25 uur 25 jaar meetnet libellen Gerdien Bos
10.40 uur  25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring Chris van Swaay
10.55 uur Uitdagingen bij bescherming van libellen, nachtvlinders en dagvlinders Roy van Grunsven
11.10 uur Panelgesprek Titia (voorzitter), Michiel, Gerdien, Chris, Roy
11.25 uur PAUZE
Onderzoeken, nu en in de toekomst
11.45 uur Vogelen en vlinderen met radar Hans van Gasteren
12.00 uur Nachtvlinders voor het voetlicht Bart van Camp
12.15 uur Kwartiertellingen, nieuw vlinderen (Engelstalig) Cristina Sevilleja
12.30 uur Met een drone op zoek naar een uitgestorven vlinder Irma Wynhoff
12.45 uur PAUZE
Genieten en beschermen
13.30 uur Film: Libellen in je tuin Annette van Berkel
13.45 uur Onder het maaiveld en vlinders Nora Thierry
14.00  uur Over het maaiveld: Kleurkeur Anthonie Stip
14.15  uur Film Laura Peters
14.20 uur Over winnaars en verliezers, dagvlinders in Nederland Kars Veling
14.35 uur Afsluiting Titia Wolterbeek
14.40 uur BORREL

 

Aanmelden

Wat krijgt u te horen en te zien?

Toelichting bij de lezingen.

Blok 1: terugkijken en vooruitzien

Michiel Wallis de Vries – 10 jaar vlinder-hoogleraar: wat weten we nu meer?

Door de band met de universiteit aan te halen kregen we de kans om nieuwe kennis op te doen. Via de vlinders begrijpen we nu beter waarom insecten achteruit gaan, of het nu om de invloed van klimaat, stikstof, pesticiden of lichtvervuiling gaat. Ze houden ons mensen een spiegel voor over hoe we met onze omgeving omgaan. Vlinders als voorbeeld voor de menselijke maat? 

Gerdien Bos: 25 jaar meetnet libellen

In 2022 gaat het 25e telseizoen van het meetnet libellen van start. Een mijlpaal die niet mogelijk was geweest zonder alle toegewijde libellentellers. In deze presentatie gaan we in vogelvlucht door 25 jaar meetnet heen. We zien ups en downs, bijvoorbeeld de enorme vooruitgang van de vuurlibel, maar ook het vrijwel verdwijnen van de venglazenmaker.

Chris van Swaay, 25 jaar NEM: vinger aan de pols van de Nederlandse natuur

Niet alleen vlinders en libellen worden geteld: binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) worden veel meer groepen geteld, als vogels, planten en reptielen. Daarmee kunnen we de ontwikkelingen van de biodiversiteit in Nederland nauwgezet volgen. Hoe doen onze vlinders en libellen het ten opzichte van de andere dieren?

Roy van Grunsven – Uitdagingen bescherming libellen, nachtvlinders en dagvlinders

De komende decennia komt veel op ons af, dat is duidelijk. Maar hoe pakt de omschakeling naar kringlooplandbouw uit? wordt de stikstofcrisis opgelost? En bovenal, hoe gaat het klimaat in Nederland veranderen en wat zijn de gevolgen daarvan? Al deze dingen hebben enorme effecten op onze natuur, inclusief vlinders en libellen. Dat willen we niet alleen kunnen volgen maar ook kunnen sturen zodat vlinders en libellen hier optimaal van kunnen profiteren.

Titia Wolterbeek – Vlinders en libellen in 2047

De vier sprekers zullen vragen beantwoorden en onderling is gesprek gaan over vlinders en libellen in de komende 25 jaar, onder leiding van de dagvoorzitter Titia Wolterbeek.

Blok 2: Onderzoek, nu en in de toekomst

Hans van Gasteren - Van vogelradar naar insectenradar?

Ook met radar kun je naar insecten in de lucht kijken. Hans laat zien wat deze geavanceerde systemen allemaal van vliegende insecten kan waarnemen, hoe je insectenmonitoring 24/7 eruit ziet en zelfs dat je de vleugelslagen kunt meten, waarmee je een idee krijgt over de grootte. Helaas kun je geen soorten herkennen. Het betreft vooral een gezamenlijke ontdekkingstocht, omdat de spreker geen insectenonderzoeker is, maar wel de beschikking heeft over een netwerk van deze sensoren in Nederland.

Bart van Camp – Nachtvlinders voor het voetlicht

Cristina Sevilleja – Kwartiertellingen: het nieuwe vlinderen

Counting butterflies was never so easy. 15-min counts is a new methodology of counting butterflies everywhere in Europe with the ButterflyCount app. You can register butterflies in the garden, in a meadow, following a stream or during a walk at the same time helping us to discover more about butterflies. The app follows your route and provides detail information of every butterfly registered! Let's enjoy counting butterflies!

Vlinders tellen was nog nooit zo eenvoudig. Kwartiertellingen is een nieuwe methode om overal in Europa vlinders te tellen met de ButterflyCount-app. U kunt vlinders registreren in de tuin, in een weiland, langs een beekje of tijdens een wandeling en helpt ons tegelijkertijd meer over vlinders te ontdekken. De app volgt je route en geeft gedetailleerde informatie van elk vlinderregister! Laten we genieten van het tellen van vlinders! 

Irma Wynhoff – Met een drone op zoek naar een uitgestorven vlinder
 

 

Blok 3: Genieten en beschermen

Annette van Berkel – Libellen in je tuin

Met schitterende filmbeelden neemt Annette je mee de tuin in. Welke libellen kom je daar tegen en hoe kun je nog veel meer libellen in je tuin krijgen?

Nora Thierry – Onder het maaiveld en vlinders

De levensloop van vlinders is complex, zeker als het gaat om hun relatie met de bodem. De Vlinderstichting werkt aan een groot bodemprogramma, ‘Onder het Maaiveld’. In deze lezing leggen we uit waarom een gezonde bodem zo belangrijk is en hoe we nu een waarderingssysteem ontwikkelen. Zo kan de bodemkwaliteit verbeteren. En dat is nodig voor heel veel soorten.

Anthonie Stip – Over het maaiveld: Kleurkeur

Hoe houden we onze bermen en dijken leefbaar voor insecten, planten en andere biodiversiteit? Het keurmerk Kleurkeur van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur biedt daarvoor soelaas. In deze presentatie laten wij zien waar Kleurkeur voor staat en welke opmerkelijke resultaten er geboekt zijn.

Kars Veling – Over winnaars en verliezers, ‘Dagvlinders in Nederland’

Wie had dat kunnen denken een jaar of 25 geleden? Het staartblauwtje in Limburg, kaasjeskruiddikkopjes in Zeeuws Vlaanderen, Keizersmantel en grote vossen op allerlei plekken in het land en Noordwest Overijssel als een van de topplekken voor grote weerschijnvlinder. Maar toen telde je op elke 10 heivlinders op de Veluwezoom 1 kleine heivlinder, waren er nog een tiental plekken waar je de veenbesvlinders kon vinden en was de argusvlinder nog verspreid door het hele land aanwezig. Plussen en minnen in schitterende foto’s.