Nieuws | AnnickVanDerLaan

Vernatting veenweidegebied en effecten..

2-mei-2024 · 2024 AnnickVanDerLaan insecten JerryVanDijk

Om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te verminderen wordt in veenweidegebieden de grondwaterstand verhoogd. Het is.. lees verder

Actueel