Nieuwsbericht

Kleurkeur: keurmerk voor goed maaibeheer

maandag 22 januari 2018

Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken, in het buitengebied en in steden en dorpen, steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. De waarde voor bestuivers staat en valt met het beheer en dat gaat nogal eens mis. Daarom komt De Vlinderstichting met een keurmerk voor goed (maai)beheer.

Bloemrijke bermen zijn van levensbelang voor vlinders Bloemrijke bermen zijn van levensbelang voor vlinders

Goed maaibeheer nodig

Tijdens de Conferentie Nationale Bijenstrategie op 22 januari kondigde De Vlinderstichting, onder de werktitel ‘Kleurkeur’, een nieuw keurmerk aan voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met biodiversiteit, waar bestuivers als vlinders en bijen wel bij varen, komen in aanmerking voor dit keurmerk. Bermen en groenstroken hebben een belangrijke functie in het buitengebied en in het bebouwde gebied. Als die op de juiste manier beheerd worden kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig, met de huidige achteruitgang van insecten, waaronder vlinders en bijen.

"Bermen en groenstroken zijn belangrijk voor biodiversiteit in Nederland. Ze zijn onder andere van levensbelang voor vlinders en bijen."

Gefaseerd maaien

Bij veel gemeenten en infrabeheerders is er wel de wil om op een natuurvriendelijke manier te beheren, bijvoorbeeld gefaseerd maaien. Hierbij blijft bij iedere maaibeurt een gedeelte overstaan, die bij een volgende maaibeurt wel wordt gemaaid, terwijl een ander stuk dan blijft staan. Omdat het maaibeheer, vaak over grote oppervlakten en voor meerdere jaren, wordt uitbesteed is dit vaak moeilijk te realiseren.

Rekening houden met plant en dier

Bloemrijke bermen zijn belangrijk als leefgebied en verbindingsbaan voor vlinders en bijen. Bloemrijke bermen zijn belangrijk als leefgebied en verbindingsbaan voor vlinders en bijen.

Kleurkeur goed voor aannemers en opdrachtgevers

De aanbestedingsprocedure voor het beheer is nu vaak nog alleen prijs gestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Door al in de bestekken ecologie en biodiversiteit een plek te geven zoals ook met veel andere eisen het geval is via de RAW-systematiek en door de instelling van het keurmerk kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd.

Prijs en kwaliteit

Met het Kleurkeur kunnen goede bedrijven zich profileren en hebben de opdrachtgevers de garantie dat het werk ook gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit en niet alleen op het zo goedkoop en snel mogelijk uitvoeren van de aangegane verplichting. De Vlinderstichting werkt voor het Kleurkeur samen met de Stichting Groenkeur en het kennisplatform CROW, die veel ervaring hebben met keurmerken en de eisen die gesteld worden aan beheer. Een aantal groenaannemers en deelnemers aan de Green Deal Infranatuur, overheden, infrabeheerders en ingenieursbureaus, worden nauw betrokken bij de opzet en inhoud van het keurmerk.

Meer weten? Neem contact op met Anthonie Stip, projectleider bij De Vlinderstichting.

 

Meer over kleurkeur

 

beheer gefaseerdmaaien keurmerk maaien