Nieuwsbericht

Zijn er bermbeheerders met hart voor biodiversiteit?

maandag 15 april 2024

De eerste bloemen beginnen te bloeien in bermen en er komst steeds meer kleur in, totdat straks de maaimachines langskomen en alles weer kaal maken. Veel mensen worden daar verdrietig en boos van. Toch is maaien nodig en gelukkig zijn er ook bermbeheerders die rekening houden met biodiversiteit. Om die in het zonnetje te zetten, is de verkiezing BovensteBeste Bermbeheerder in het leven geroepen.

Maaien is moorden, maar maaien moet

ermen kunnen, mits goed beheerd, van groot belang zijn voor biodiversiteit. ermen kunnen, mits goed beheerd, van groot belang zijn voor biodiversiteit.

Er wordt snel geroepen: “Stop nou eens met dat kaal maaien van de bermen, geef de bloemen een kans.” Een logische reactie als je net geniet van een kleurrijke berm en vervolgens ziet dat de maaimachine weer is langs geweest en het groen en kaal is. Maar toch is maaien (of begrazen) nodig om de bloemen te houden. Als je niet of te weinig maait, verruigt een berm snel en verdwijnen de bloemen. Maaien moet dus. Toch zijn bloemen van groot belang voor vlinders, bijen en andere bestuivers en die hebben na een maaibeurt grote problemen om aan nectar en stuifmeel te komen.

Altijd wat laten staan

Daarom is het van belang om niet alles ineens te maaien: gefaseerd beheer. Als je bij iedere maaibeurt 15-30 procent van de berm niet maait, kunnen daar de vlinders en bijen bloeiende planten vinden. Bovendien zijn dat plekken waar eventuele eitjes, rupsen en poppen kunnen overleven. Bij een volgende maaibeurt wordt die strook wel mee gemaaid, maar blijft een ander deel staan. Zo hou je een bloemrijke berm, die ook voor vlinders en bijen goed leefgebied is.

Er wordt al veel goed gemaaid

Een berm in de Betuwe met veel groot streepzaad. Een berm in de Betuwe met veel groot streepzaad.

Om te laten zien dat dit beheer prima mogelijk is, is De Vlinderstichting in 2020 begonnen met de verkiezing van de BovensteBeste Bermbeheerder. We waren overdonderd door het grote aantal ‘goede’ beheerders die werden doorgegeven. Er wordt al op veel plekken aandacht gegeven aan biodiversiteit in het beheer.

Derde BBB-verkiezing

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur organiseren nu voor de derde keer de verkiezing van de BovensteBeste Bermbeheerder. Uit de kandidaten die tussen 15 april en 15 mei door het publiek worden genomineerd, zal de jury de vijf meest aansprekende selecteren. Deze kandidaten voeren campagne op Vlinderstichting/bermbeheerder en via hun eigen communicatie-kanalen. Van 1 tot 21 juni kan iedereen zijn stem uitbrengen op zijn favoriet.

Iemand kandidaat stellen?

Ken jij een bermbeheerder die je graag in het zonnetje wil zetten? Of wil je zien wie de winnaar was van de vorige prijsuitreiking?

Lees verder

beheer berm BovensteBesteBermbeheerder KarsVeling maaien