BovensteBesteBermbeheerder

Nomineer de BovensteBeste Bermbeheerder 2022

Geniet u van de bloemrijke bermen uw gemeente? Toon uw waardering en nomineer uw gemeente of de persoon die verantwoordelijk is voor die mooie bermen voor de titel BovensteBeste Bermbeheerder 2022. Deze prijs wordt uitgereikt door De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur.   

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook leefgebied voor talloze planten en dieren. De Vlinderstichting bevordert daarom bloemrijke bermen, door opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectenvriendelijk beheer. Ook in de strijd tegen de eikenprocessierups kunnen bloemrijke bermen een rol spelen, doordat ze natuurlijke vijanden aantrekken.

Bermbeheerders in het zonnetje

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen hebben gelukkig bloemrijke bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig. De Vlinderstichting wil graag bermbeheerders in het zonnetje zetten die zich met succes inzetten voor ecologisch bermbeheer. Daarom wordt elke twee jaar de BovensteBeste Bermbeheerder gekozen.

Wie wordt de opvolger van Gouda?

In 2020 ging de titel naar de gemeente Gouda met stadsecoloog André van Kleinwee. Een echte voorloper die al in de jaren 1980 is begonnen met ecologisch bermbeheer. Gouda was één van de bijna honderd genomineerden. Wie wordt dit jaar BovensteBeste Bermbeheerder? Nomineer de organisatie, instantie of persoon die volgens u het beste bezig is voor biodiversiteit in de bermen door de vragenlijst op www.vlinderstichting.nl/bermen in te vullen. Tip: maak een foto van de mooiste berm en stuur hem mee!

Tijdpad

  • U kunt uw kandidaat indienen van 15 maart tot 15 april 2022.
  • Een deskundige jury selecteert de vijf aansprekendste kandidaten.
  • Vanaf 1 mei krijgen deze de gelegenheid zich te profileren op de website van De Vlinderstichting en campagne te voeren.
  • Tot 1 juni kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriet op deze website. Daarna weten we wie de BovensteBeste Bermbeheerder 2022 is!