BovensteBesteBermbeheerder

Kies de BovensteBeste Bermbeheerder 2022

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hielden voor de tweede keer de verkiezing van de BovensteBeste Bermbeheerder. Uit de kandidaten die door het publiek zijn genomineerd, heeft de jury de vier* meest aansprekende geselecteerd. Deze kandidaten voeren campagne op www.vlinderstichting/bermbeheerder via hun eigen communicatiekanalen. Tot 1 juni kon iedereen zijn stem uitbrengen op zijn favoriet. 

* Omdat Stichting Hoop Heggen, Gemeente Nuenen en Gemeente Apeldoorn gezamenlijk als vijfde eindigden, is besloten de keuze te beperken tot vier kandidaten.

Lees alles over de vier kandaten

Bermbeheerders in het zonnetje

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen hebben gelukkig bloemrijke bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig. De Vlinderstichting wil graag bermbeheerders in het zonnetje zetten die zich met succes inzetten voor ecologisch bermbeheer. Daarom wordt elke twee jaar de BovensteBeste Bermbeheerder gekozen.

Wie wordt de opvolger van Gouda?

In 2020 ging de titel naar de gemeente Gouda met stadsecoloog André van Kleinwee. Een echte voorloper die al in de jaren 1980 is begonnen met ecologisch bermbeheer. Gouda was één van de bijna honderd genomineerden. Wie wordt dit jaar BovensteBeste Bermbeheerder?

Bekijk de kandidaten en stem

Tijdpad

  • Een deskundige jury, bestaande uit Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur), André van Kleinwee (Gemeente Gouda), Margriet Rouhof (Tennet), Albert Vliegenthart en Anthonie Stip (De Vlinderstichting), selecteert de vijf aansprekendste kandidaten.
  • Vanaf 1 mei krijgen deze de gelegenheid zich te profileren op de website van De Vlinderstichting en campagne te voeren.
  • Tot 1 juni kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriet op deze website. Daarna weten we wie de BovensteBeste Bermbeheerder 2022 is!