Nieuwsbericht

Al honderd gediplomeerde Kleurkeurders

maandag 3 februari 2020

Vorig najaar werd Kleurkeur geïntroduceerd. Daarmee kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers actief aan de slag met een beheer van bermen en groenstroken waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Deze winter zijn de eerste cursussen gegeven en hebben de eerste honderd cursisten met succes het examen gedaan.

En dat betekent dat er nu al meer dan honderd cursisten het diploma hebben behaald. Zij kunnen dit jaar direct aan de slag met Kleurkeur. Een fantastische prestatie!

Belangrijk

Bermen en groenstroken maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving worden bermen steeds belangrijker. Zeldzame planten en dieren zijn in Nederland soms zelfs alleen uit wegbermen bekend. Ook voor bijen is het belangrijk leefgebied, maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Alle reden om goed om te gaan met bermen en ze ecologisch te beheren, vindt De Vlinderstichting.

Doe ook mee

Het werken met Kleurkeur kan dan ook worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Inmiddels zijn er al veel cursussen gegeven, zowel met open inschrijving als ‘incompany’ bij gemeenten en aannemersbedrijven.

Kennisdag

Op 18 maart is er een kennisdag Kleurkeur. Hier wordt onder andere ingegaan op mozaïekmaaien, de eikenprocessierups en hoe je de collega’s mee kunt krijgen in een natuurvriendelijker beheer. Het programma staat op de website van De Vlinderstichting. Daar staat ook een link om je op te geven.

Meer over Kleurkeur

beheer berm bloemen Kleurkeur