Nieuwsbericht

Wordt het een vlinderrijk najaar?

donderdag 15 september 2022

De afgelopen twee maanden waren er niet veel dagvlinders te zien en duidelijk minder dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Vooral de normaal heel algemene nazomervlinders als dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia ontbreken vrijwel helemaal. Toch lijken er nu, half september, toch weer wat meer vlinders te komen dan gebruikelijk. Een blik in de kristallen bol.

Grafiek meetnet vlinders. Grafiek meetnet vlinders.

Door het meetnet vlinders zijn we goed op de hoogte van hoe het met de vlinders gaat. Omdat er al meer dan 30 jaar op dezelfde wijze wordt geteld kan het CBS langjarige trends berekenen, maar ook kunnen we de dagkoersen van dit moment goed in de gaten houden. Zo zien we in onderstaande grafiek het gemiddeld aantal vlinders dat op de routes van het meetnet zijn gezien dit jaar, in vergelijking met de periode van 1990-2021. Dan zien we de blauwe lijn van dit jaar in het voorjaar iets boven de rode lijn van de laatste dertig jaar uitkomen dus toen waren er wat meer vlinders, maar ook zien we dat die er vanaf juli flink onder ligt.

Nazomer

Vanaf de zomer werden er op de routes dus echt veel minder vlinders geteld. Dat hoorden we ook terug van vlinderaars: “Ik heb nog nooit zo weinig vlinders in mijn tuin gehad”. Vooral het vrijwel ontbreken van de kroeglopers dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia en ook wel atalanta was opvallend. Dat zijn juist de soorten die je in de nazomer normaal veel ziet. Mogelijk dat de lange hete en droge periode daar de oorzaak van is.

Vlinderrijke nazomer

Ook de citroenvlinder zien we nu maar weinig. Ook de citroenvlinder zien we nu maar weinig.

In de grafiek zie we ook dat de laatste dagen de blauwe en rode lijn dichter bij elkaar komen te liggen en het zou goed kunnen zijn dat de komende weken er wat meer vlinders zullen worden gezien dan gebruikelijk. Soorten als icarusblauwtje, bruin blauwtje zijn veel meer te zien, doordat ze nu een opvallend grote derde generatie hebben. Normaal gesproken hebben ze in mei en juli-augustus flinke generaties en soms een hele kleine derde in september, maar dit jaar is die laatste generatie groot. Ook hier zal het warme weer in de zomer een rol hebben gespeeld en blijkbaar was de droogte niet nadelig voor de rupsen van deze twee blauwtjes.

Droogte

De waardplanten waar deze van afhankelijk zijn, rolklaver en kleine klaver bijvoorbeeld voor het icarusblauwtje en reigersbek en ooievaarsbek voor het bruin blauwtje kunnen blijkbaar tegen de droogte. Misschien dat ze zelfs hebben geprofiteerd van een afname van de grassen, die gevoeliger zijn voor de hitte en droogte. Naast deze twee blauwtjes zijn ook bont zandoogje en de oranje luzernevlinder heel goed vertegenwoordigd. We zijn benieuwd of het een vlinderrijke nazomer wordt en naar de vlinderwaarnemingen op Waarneming en Telmee de komende weken, dus geef door wat u ziet.

Vlinders kijken

Dat al die vlinders dit najaar gaan rondvliegen is allemaal mooi en aardig, maar dan wil je ze natuurlijk ook wel zien! Waar kan je het beste vlinders kijken? Op onze website kan je daar van alles over vinden. Van vlinderrijke gebieden tot verwachte vliegtijden, je vindt het allemaal.

Lees verder

2022 KarsVeling Najaar Natuurbericht vlinders