Profielpagina Merlijn Hoftijzer - gemeente Breda

De foto's hieonder zijn gemaakt in gemeente Breda.

Merlijn is enthousiast, betrokken, vol passie en met een open houding.

Uit de  nominatie van Merlijn Hoftijzer:

Gemeente Breda besteedt al vele jaren aandacht aan ecologisch bermbeheer. In het begin vooral ten behoeve van bloemrijke bermen maar de laatste jaren is er ook meer aandacht voor ongemaaid laten van stroken voor insecten, vogels en kleine dieren.

Merlijn Hoftijzer is al heel lang bezig met ecologisch bermbeheer. Hij deelt zijn kennis en ervaring graag en enthousiast met collega groenbeheerders van de andere gemeenten van het Bijenlandschap West-Brabant.

Hoe communiceert deze beheerder over het bermbeheer?

  • Via facebook, twitter en website van Gemeente Breda
  • Excursies naar gebieden
  • Presentaties voor (natuur)verenigingen, buurtbewoners en andere organisaties
  • Gastcolleges aan de middelbare tuinbouwschool
  • Organiseren van een jaarlijkse boomfeestweek voor basisscholen
  • Publicaties in nieuwsbrieven, kranten en vakbladen
  • Martijn werkt momenteel aan een reeks informatiefilmpjes over het ecologisch beheer in de stad

 

Meer informatie over Merlijn Hoftijzer en gemeente Breda

Merlijn Hoftijzer Merlijn Hoftijzer

De Gemeente Breda beheert meer dan 1000 hectare aan natuur waarvan ca. 150 hectare bestaan uit bermen die ecologisch beheert worden. Rond 2007 werd er gestart met ecologisch maaibeheer met als doel de natuur de stad in te halen. Sindsdien is het netwerk van ecologische beheerde bermen en natuurgebiedjes sterk uitgebreid. Verspreidt over de stad ligt een meetnet voor vegetatieopnames die inzichten geven in de ontwikkeling van de vegetatie en laat zien dat deze zich over de afgelopen 15 jaar ontwikkelt naar een meer bloem- en kruidenrijke vegetatie en dat het ecologisch beheer vruchten af werpt. Naast de bermen focust Breda ook op de uitbreiding van het gemeentelijke ecologische netwerk door de aanleg van nieuwe natuurgebiedjes en een plek voor ecologie binnen nieuwe bouwontwikkelingen in de stad. Het ecologische netwerk van Breda groeit jaarlijks met enkele tientallen hectaren.

Merlijn Hoftijzer, ecoloog bij de beheer afdeling van de Gemeente Breda, werkt samen met een team van enthousiaste collega’s aan het beheer van de Bredase bermen en natuurgebieden. Hij is verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de natuur. Jaarlijks worden er aanpassingen gedaan aan het beheer om het ecologisch te optimaliseren zoals beheer met aangepaste machines voor kwetsbare terreinen, het uitbreiden van maaifasering door het toevoegen van vlinderstroken en sinusmaaien en de beheerfrequentie afstemmen op basis van de vegetatieontwikkeling. Merlijn deelt zijn kennis en ervaring graag en enthousiast met collega groenbeheerders van andere organisaties, met de eigen dienst en met de inwoners van de stad. Elke mogelijkheid om op een plek iets te kunnen doen voor de flora en fauna grijpt hij aan. Daarbij zijn de werkgrenzen van zijn gebied geen beperkende factor.

Het verhaal achter de bloemrijke bermen

Lees hier een interview met Marlijn Hoftijzer