Rode Lijst Libellen

Wat is een Rode Lijst?

Rode Lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten (paddenstoelen en korstmossen) staan. De Nederlandse lijst kijkt naar aard van de ontwikkelingen over een periode van 50 jaar. De bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode Lijsten zijn niet wettelijk beschermd, tenzij ze ook in de nationale wetgeving zijn opgenomen, zoals de Wet natuurbescherming.

Op 15 oktober 2015 werd de nieuwe Rode Lijst Libellen uit het Basisrapport 2011 van De Vlinderstichting door Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken in de Staatscourant gepubliceerd. De bescherming wordt is van kracht sinds 1 januari 2016.

Verdwenen uit Nederland

5 soorten:

 • Mercuurwaterjuffer Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale
 • Dwergjuffer Nehalennia speciosa
 • Bronslibel Oxygastra curtisii
 • Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons
 • Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis

Ernstig bedreigd

4 soorten:

 • Donkere waterjuffer Coenagrion armatum
 • Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum
 • Hoogveenglanslibel Somatochlora arctica
 • Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum

Bedreigd

6 soorten:

 • Bosbeekjuffer Calopteryx virgo ssp. virgo
 • Noordse winterjuffer Sympecma paedisca
 • Beekrombout Gomphus vulgatissimus
 • Gaffellibel Ophiogomphus cecilia
 • Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii ssp. boltonii
 • Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata

Kwetsbaar

6 soorten

 • Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum
 • Venglazenmaker Aeshna juncea
 • Noordse glazenmaker Aeshna subarctica ssp. elisabethae
 • Groene glazenmaker Aeshna viridis
 • Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia ssp. dubia
 • Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis

Gevoelig

2 soorten:

 • Kleine tanglibel Onychogomphus forcipatus ssp. forcipatus
 • Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum

Thans niet bedreigd

42 soorten:

 • Weidebeekjuffer Calopteryx splendens ssp. splendens
 • Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus
 • Tangpantserjuffer Lestes dryas
 • Gewone pantserjuffer Lestes sponsa
 • Tengere pantserjuffer Lestes virens ssp. vestalis
 • Houtpantserjuffer Lestes viridis
 • Bruine winterjuffer Sympecma fusca
 • Azuurwaterjuffer Coenagrion puella
 • Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum
 • Kanaaljuffer Erythromma lindenii
 • Grote roodoogjuffer Erythromma najas
 • Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum
 • Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula
 • Watersnuffel Enallagma cyathigerum
 • Lantaarntje Ischnura elegans ssp. elegans
 • Tengere grasjuffer Ischnura pumilio
 • Koraaljuffer Ceriagrion tenellum
 • Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes ssp. pennipes
 • Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea
 • Bruine glazenmaker Aeshna grandis ssp. grandis
 • Vroege glazenmaker Aeshna isoceles ssp. isoceles
 • Paardenbijter Aeshna mixta
 • Grote keizerlibel Anax imperator
 • Glassnijder Brachytron pratense
 • Rivierrombout Gomphus flavipes
 • Plasrombout Gomphus pulchellus
 • Smaragdlibel Cordulia aenea
 • Metaalglanslibel Somatochlora metallica ssp. metallica
 • Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda
 • Platbuik Libellula depressa ssp. depressa
 • Bruine korenbout Libellula fulva
 • Viervlek Libellula quadrimaculata
 • Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum ssp. cancellatum
 • Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens ssp. coerulescens
 • Vuurlibel Crocothemis erythraea ssp. erythraea
 • Zwarte heidelibel Sympetrum danae
 • Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum ssp. flaveolum
 • Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii
 • Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum
 • Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum ssp. sanguineum
 • Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum ssp. striolatum
 • Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum ssp. vulgatum

De Vlinderstichting beschermt!

De Vlinderstichting beschermt libellen in Nederland en Europa. Met onze kennis kunnen wij heel gericht beschermen. We werken daarbij veel samen met anderen. Zo zorgen we dat er geen soorten meer uit Nederland verdwijnen! Helpt u mee?

Ja, ik help mee

Bescherming en beheer