Rode Lijst Libellen

Wat is een Rode Lijst?

Rode Lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten (paddenstoelen en korstmossen) staan. De Nederlandse lijst kijkt naar aard van de ontwikkelingen over een periode van 50 jaar. De bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode Lijsten zijn niet wettelijk beschermd, tenzij ze ook in de nationale wetgeving zijn opgenomen, zoals de Nederlandse Flora- en faunawet.

Op 15 oktober 2015 werd de nieuwe Rode Lijst Libellen uit het Basisrapport 2011 van De Vlinderstichting door Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken in de Staatscourant gepubliceerd. De bescherming wordt van kracht per 1 januari 2016.

Verdwenen uit Nederland: 5 soorten

 • Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale)
 • Dwergjuffer (Nehalennia speciosa)
 • Bronslibel (Oxygastra curtisii)
 • Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons)
 • Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis)

Ernstig bedreigd: 4 soorten

 • Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum)
 • Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum)
 • Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica)
 • Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum)

Bedreigd: 6 soorten

 • Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo ssp. virgo)
 • Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)
 • Beekrombout (Gomphus vulgatissimus)
 • Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia)
 • Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii ssp. boltonii)
 • Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata)

Kwetsbaar: 6 soorten

 • Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum)
 • Venglazenmaker (Aeshna juncea)
 • Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica ssp. elisabethae)
 • Groene glazenmaker (Aeshna viridis)
 • Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia ssp. dubia)
 • Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis)

Gevoelig: 2 soorten

 • Kleine tanglibel (Onychogomphus forcipatus ssp. forcipatus)
 • Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum)

Thans niet bedreigd: 42 soorten

 • Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens ssp. splendens)
 • Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus)
 • Tangpantserjuffer (Lestes dryas)
 • Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)
 • Tengere pantserjuffer (Lestes virens ssp. vestalis)
 • Houtpantserjuffer (Lestes viridis)
 • Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)
 • Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
 • Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum)
 • Kanaaljuffer (Erythromma lindenii)
 • Grote roodoogjuffer (Erythromma najas)
 • Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum)
 • Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula)
 • Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
 • Lantaarntje (Ischnura elegans ssp. elegans)
 • Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)
 • Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum)
 • Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes ssp. pennipes)
 • Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea)
 • Bruine glazenmaker (Aeshna grandis ssp. grandis)
 • Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles ssp. isoceles)
 • Paardenbijter (Aeshna mixta)
 • Grote keizerlibel (Anax imperator)
 • Glassnijder (Brachytron pratense)
 • Rivierrombout (Gomphus flavipes)
 • Plasrombout (Gomphus pulchellus)
 • Smaragdlibel (Cordulia aenea)
 • Metaalglanslibel (Somatochlora metallica ssp. metallica)
 • Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda)
 • Platbuik (Libellula depressa ssp. depressa)
 • Bruine korenbout (Libellula fulva)
 • Viervlek (Libellula quadrimaculata)
 • Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum ssp. cancellatum)
 • Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens ssp. coerulescens)
 • Vuurlibel (Crocothemis erythraea ssp. erythraea)
 • Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)
 • Geelvlekheidelibel (Sympetrum flaveolum ssp. flaveolum)
 • Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
 • Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum)
 • Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum ssp. sanguineum)
 • Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum ssp. striolatum)
 • Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum ssp. vulgatum)

Bescherming en beheer