Wettelijke bescherming

Beschermde libellensoorten

De Habitatrichtlijn regelt de bescherming van plant- en diersoorten op Europese schaal. In deze richtlijn zijn veertien beschermde libellensoorten opgenomen, waarvan er negen uit Nederland bekend zijn:

In de Wet Natuurbescherming is de Habitatrichtlijn voor Nederland uitgewerkt en in de nationale wetgeving verankerd. Het is daarom strafbaar om bovengenoemde soorten zonder speciale vergunning te doden, te vangen, of zelf maar aan te raken. Je riskeert een boete als je dit toch doet.

Alle overige soorten zijn niet beschermd. Wees er echter wel op bedacht dat in de meeste natuurgebieden 'huisregels' gelden, die het vangen van libellen zonder vergunning alsnog verbieden. Wanneer je serieus onderzoek wilt doen naar het voorkomen van libellensoorten, dan wordt een vergunning meestal wel afgegeven door de desbetreffende terreineigenaar, in ruil voor je waarnemingen.

Bescherming en beheer