Lente- en zomersoorten

Op basis van de vliegtijd worden libellen in twee groepen gedeeld; de lentesoorten en zomersoorten.

De lentesoorten zijn libellen die als larve in een laat stadium overwinteren. Hierdoor kunnen de libellen al vroeg in de lente uitsluipen.
Bij de zomersoorten overwinteren de libellen als larve in verschillende stadia. Deze soorten sluipen over een langere periode van het jaar uit en kunnen nog tot laat in de zomer worden gezien.

Libellen hebben binnen een jaar een bepaalde periode waarin ze vliegen. Als er binnen zo'n periode een korte tijd grote aantallen vliegen wordt er gesproken over een piek.

Libellen kijken