NP De Biesbosch

NP De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Ondanks de Deltawerken is er in de Biesbosch nog steeds een getijdenverschil, zeker in de Sliedrechtse Biesbosch. Dit gedeelte staat door de Nieuwe Waterweg in open verbinding met de Noordzee. Tijdens vloed duwt het zeewater de zoetwaterafvoer van de rivieren terug het rivierengebied in. Bij eb kan het rivierwater weer de zee in lopen. Het fenomeen van zoetwatergetijden is een uniek proces dat ervoor zorgt dat er in de Biesbosch bijzondere planten en dieren voorkomen.

Smaragdlibel

De Biesbosch is een prachtig gebied om voor libellen op pad te gaan. Dit kun je natuurlijk doen vanaf de kant, maar je kunt ook op verschillende plekken een (fluister)boot of kano huren om de libellen vanaf het water te bewonderen. In de Biesbosch kun je soorten aantreffen als bruine korenbout, smaragdlibel en grote roodoogjuffer. 

Bruine korenbout

De bruine korenbout is een vrij zeldzame libel. Jonge imago’s zijn oranjebruin, maar mannetjes worden naarmate ze ouder worden blauw berijpt. Mannetjes van deze soort zijn zeer territoriaal en maken korte patrouillevluchten vanaf hun uitkijkpost (bijvoorbeeld een rietstengel). Toch zijn ze bij hoge dichtheden toleranter naar elkaar.

Smaragdlibel (foto: Kars Veling) Smaragdlibel (foto: Kars Veling)
Bruine korenbout (foto: Henk Bosma) Bruine korenbout (foto: Henk Bosma)