Groene woud

In het Groene Woud vind je beken met vochtige bossen, droge en natte heide en graslanden. In dit Nationaal Landschap zijn verschillende landgoederen opgenomen en vindt agrarisch natuurbeheer plaats. Voor het kijken naar vlinders en libellen zijn met name de Kampina en de Oisterwijkse Vennen, beide onderdelen van het Groene Woud, de moeite waard om te bezoeken. Het centrale deel van de Kampina is een heidegebied, dat in het noorden droog is en in het zuiden wat natter. Hierdoor is de vegetatie verschillend, wat ook gevolgen heeft voor de voorkomende planten, vlinders en libellen. Behalve het Kolkven zijn de Oisterwijkse vennen allemaal gevormd door de wind en volgelopen met regenwater en kwelwater. Aan de zuidkant van het Kolkven mag de natuur haar gang gaan en is er een moerasbos met omgevallen bomen, jonge bomen en kleine waterlopen ontstaan.

Beekrombout

Op jacht naar insecten vliegt de beekrombout regelmatig weg van het water waar hij als larve leefde. Deze libel kunt u dus niet alleen bij beken tegenkomen, maar ook op de heide of in het open bos. Het vrouwtje legt haar eitjes in helder water langs zandige oevers van beken.

Andere libellen

Hieronder worden nog enkele libellen genoemd die te zien zijn in dit gebied. Klik op de naam van een libel voor meer informatie. U komt dan op de soortpagina van libellennet.

  • Bandheidelibel
  • Bosbeekjuffer
  • Gewone pantserjuffer
  • Kanaaljuffer