Ravenvennen

Ravenvennen

De Ravenvennen is een natuurgebied in beheer van het Limburgs landschap en is onderdeel van het Nationaal Park De Maasduinen. Er komen veel soorten libellen voor en men heeft aandacht voor libellen in het beheer. 

De Vlinderstichting heeft op 29 mei 2011 tijdens het natuurfestival Festa Natura de Ravenvennen uitgeroepen tot tweede libellenreservaat (het eerste was het Friese Wyldemerk). De redenen hiervoor zijn het libellenvriendelijke beheer door Stichting het Limburgs Landschap, de aanwezigheid van veel libellen, waaronder Rode Lijst-soorten en het feit dat bezoekers er goed kunnen genieten van de grote libellenrijkdom. Het natuurgebied de Ravenvennen van ca. 400 ha. bestaat uit droog naald- en loofbos, broekbos en enkele tientallen vennen die omgeven zijn door heide. Ten oosten van het gebied ligt het kleinschalige cultuurlandschap van het Vreewater. Er heeft in de Ravenvennen veel venherstel plaatsgevonden en hebben de naaldbossen deels plaats gemaakt voor loofbos.

In de Ravenvennen komen circa 28 soorten libellen voor. Daarvan staan er vijf op de Rode Lijst, namelijk tengere pantserjuffer, glassnijder, venwitsnuitlibel, gevlekte witsnuitlibel en bruine winterjuffer. De gevlekte witsnuitlibel is de meest bijzondere soort. Hij is iets forser dan de andere twee witsnuitlibellen (ven- en noordse-) die er voorkomen en heeft een donker achterlijf met lichte vlekken. De laatste vlek daarop is bij het mannetje opvallend heldergeel. De larven van witsnuitlibellen overwinteren tweemaal. In het voorjaar sluipen ze uit.

Gevlekte witsnuitlibel (foto: Rob Webeling) Gevlekte witsnuitlibel (foto: Rob Webeling)
Venwitsnuitlibel (fot: Kars Veling) Venwitsnuitlibel (fot: Kars Veling)

U vindt de Ravenvennen in Midden Limburg, bij Lomm. Dit staat aangegeven langs de weg. Bij de ingang van het terrein, op de parkeerplaats staat een informatiebord met gegevens over de libellenwandelroute, maar ook over de libellen die u er kunt verwachten.