NP Duinen van Texel

NP Duinen van Texel

Texel is ongeveer 170 km2 groot en daarmee het grootste waddeneiland van Nederland. Er zijn hier veel verschillende landschappen te ontdekken, zoals duinen, graslanden, heide, bos, kwelders en stranden. Je vindt het allemaal in Nationaal Park Duinen van Texel. Een uniek stukje Nederland.

 

Een heel bijzonder stukje natuur is de Slufter, een gebied vol geulen en kreken dat in open verbinding staat met de Noordzee. Je kunt hier het opkomen en afnemen van het tij meemaken en wandelen tussen zoutminnende planten als lamsoor en zeekraal. Naast wandelen en fietsen kan je een bezoek brengen aan de dorpjes De Koog en Den Burg of bezoekerscentrum Ecomare, waar ook zeehonden worden opgevangen. Vanuit Den Helder vertrekt zeer regelmatig een boot. Voor het kijken naar vlinders en libellen zijn de duingebieden het meest interessant.

Mooie plek voor meerdere soorten

Texel is een mooie plek om kennis te maken met een aantal libellensoorten. 

De zwervende heidelibel is een zeer mobiele soort. Vooral de jonge dieren kunnen grote afstanden afleggen. Het is van origine een Zuid-Europese soort die zich de afgelopen jaren flink naar het noorden heeft uitgebreid. Inmiddels is hij in Nederland vrij algemeen en is hij ook te vinden op de Waddeneilanden. In het voorjaar komen de zwervende heidelibellen vanuit Zuid-Europa naar Nederland nadat ze hebben overwinterd in het warme zuiden. Door de zachte winters zien we dat er steeds meer zwervende heidelibellen larven in Nederland overwinteren. 

De houtpantserjuffer heeft een metaalgroene kleur en er is, in tegenstelling tot de gewone pantserjuffer, geen blauwe verkleuring op het achterlijf.

De viervlek is een algemeen voorkomende echte libel. Je kunt hem niet missen: de donkere vlek, midden in de rand van alle vier de vleugels is heel kenmerkend.

Eitjes in de boom

De houtpantserjuffer is de enige libel in Nederland die haar eitjes niet in het water of in waterplanten afzet. De eitjes worden afgezet in de bast van bijvoorbeeld els en wilg met een vrij zachte bast, die in de buurt van water staan. Het vrouwtje maakt met haar legboor een inkeping in de bast en legt een eitje. Hierdoor ontstaat een rij bobbeltjes op de bast die goed te vinden is. De eitjes komen uit in het voorjaar en de kleine larfjes laten zich in het water vallen.

Houtpantserjuffer (bron: Kars Veling) Houtpantserjuffer (bron: Kars Veling)
Zwervende heidelibel (bron: Sjors Gitmans) Zwervende heidelibel (bron: Sjors Gitmans)

Je hebt de meeste kans om de zwervende heidelibel te vinden bij ondiepe, snel opwarmende, zandige plassen met weinig vegetatie, zoals duinplassen.