bronlibellen Cordulegastridae

Herkenning

Grote libellen. In Nederland komt slecht één soort voor: de gewone bronlibel. Dit is de grootste libel van Nederland. Bronlibellen hebben een zwart lichaam met gele vlekjes en streepjes. De ogen raken elkaar in één punt. Mannetjes hebben een knotsvormige verbreding aan het achterlijf. Vrouwtjes hebben een lange legschede, die voorbij de achterlijfspunt uitsteekt.

Gedrag

Mannelijke bronlibellen worden vaak patrouillerend boven beekjes waargenomen. Ze vliegen daarbij in een rustig tempo laag boven het water heen en weer. Daarbij bestrijken ze vaak een traject van meerder tientallen meters, waardoor een bronlibel maar af en toe voorbij komt en daarna weer uit het zicht verdwijnt. Vrouwtjes vertonen bij de ei-afzet een zeer specifiek gedrag: met het lichaam in verticale houding vliegen ze ritmisch om en neer, en prikken zo de eitjes met hun lange legschede in het bodemsubstraat van de beek. 
Jagende bronlibellen zijn soms te zien langs bosranden, waar ze in snelle vlucht allerlei insecten buitmaken.

Habitat

Bronlibellen zijn echte beekspecialisten. De enige Nederlandse soort (gewone bronlibel) is gebonden aan natuurlijke, schone en zuurstofrijke bosbeken, meestal in de bovenloop van een beeksysteem.

Soorten

gewone bronlibel
Cordulegaster boltonii
Cordulegastridae: Cordulegastrinae