glanslibellen Corduliidae

Herkenning

De meeste glanslibellen hebben een donkergroen tot zwart glimmend achterlijf, een goudglimmend borststuk en metallicgroene ogen. Alleen de tweevlek (in Nederland uiterst zeldzaam) wijkt hier vanaf.

Gedrag

Adulte mannetjes glanslibellen zijn sterk territoriaal en maken lange patrouillevluchten. Hierdoor worden meestal niet veel glanslibellen tegelijkertijd gezien. Vrouwtjes hebben een verborgen leefwijze en worden meestal pas gezien tijdens de ei-afzet, áls ze al gezien worden. De eitjes worden los in het water afgezet, of in de oever vlak boven het water (metaalglanslibel).
Glanslibellen rusten in verticale positie in bomen en struiken.

Habitat

De verschillende soorten hebben een uiteenlopende habitatvoorkeur, maar zijn meestal wel sterk gespecialiseerd. Zo leeft de hoogveenglanslibel alleen in levend hoogveen, terwijl de bronslibel alleen voorkomt in matig stromende beken en rivieren met bomen op de oever.

Soorten

bronslibel
Oxygastra curtisii
Corduliidae: Oxygastrinae

gevlekte glanslibel
Somatochlora flavomaculata
Corduliidae: Corduliinae

hoogveenglanslibel
Somatochlora arctica
Corduliidae: Corduliinae

metaalglanslibel
Somatochlora metallica
Corduliidae: Corduliinae

smaragdlibel
Cordulia aenea
Corduliidae: Corduliinae

tweevlek
Epitheca bimaculata
Corduliidae: Corduliinae