pantserjuffers Lestidae

Herkenning

Pantserjuffers zijn forse juffers met een metallic gekleurd lichaam. In tegenstelling tot andere juffers worden de vleugels in rust meestal half gespreid gehouden. Winterjuffers (genus Sympecma) wijken hiervan af. Winterjuffers zijn onopvallend bruin met brons gekleurd en houden hun vleugels in rust aan een kant van het achterlijf tegen elkaar aan gevouwen.

Gedrag

Pantserjuffers zijn vaak langs de waterkant te vinden, tussen grassen, zeggen of russen. Het genus Lestes is droogtetolerant en komt vaak voor bij vennen en plassen die in de zomer geheel of gedeeltelijk droogvallen. Winterjuffers (Sympecma) zijn de enige libellen in Nederland die de winter doorbrengen als imago, in plaats van larve of ei. Ze verschuilen zich dan op beschutte plaatsen in de vegetatie, vaak ver van het water. Eitjes worden in tandempositie afgezet, in water- of oeverplanten.

Habitat

Pantserjuffers zijn gespecialiseerd in snel opwarmende wateren die tijdelijk droogvallen. De zwervende pantserjuffer is hierin het meest gespecialiseerd, de gewone pantserjuffer het minst. Meestal wordt het voortplantingswater gekenmerkt door een dichte vegetatie van russen of biezen. Winterjuffers komen vooral voor bij schoon water met drijvend materiaal van dode riet- of lisdoddestengels.

Soorten

bruine winterjuffer
Sympecma fusca
Lestidae: Sympecmatinae

gewone pantserjuffer
Lestes sponsa
Lestidae: Lestinae

houtpantserjuffer
Chalcolestes viridis
Lestidae

noordse winterjuffer
Sympecma paedisca
Lestidae: Sympecmatinae

tangpantserjuffer
Lestes dryas
Lestidae: Lestinae

tengere pantserjuffer
Lestes virens
Lestidae: Lestinae

zwervende pantserjuffer
Lestes barbarus
Lestidae: Lestinae