Vlinderbalans

Kennis over vlinders en libellen

De Vlinderstichting publiceert jaarlijks de Vlinderstand, een overzicht van onze vlinders en libellen. Sinds 2024 heet deze de Vlinderbalans, en is ook het jaarverslag van de meetnetten vlinders, libellen en hommels erin opgenomen.

Bescherming gebaseerd op kennis, dat is waar De Vlinderstichting voorstaat. Al meer dan dertig jaar doen wij trendonderzoek naar het voorkomen van vlinders en libellen en achterhalen we de oorzaken van de verandering daarin. Een belangrijke basis daarvoor is de jarenlange inspanning van vrijwillige tellers die in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring voor ons volgens een vaste methodiek vlinders en libellen tellen. Samen hebben ze in ruim 100.000 uur meer dan twee keer de aarde rondgelopen. Een geweldige en onmisbare bijdrage aan kennisontwikkeling en vlinderbescherming!

Op basis van dit onderzoek kunnen wij, als geen ander, beheerders en beleidsmakers informeren en adviseren over wat zij kunnen doen om de bedreigde vlinders te helpen. Want beschermen kunnen wij alleen samen met de terreineigenaren. Niet alleen natuurbeheerders, maar ook provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven.

Papier of digitaal

De digitale Vlinderbalans kunt u hieronder downloaden. Wilt u de Vlinderbalans liever op papier lezen? De laatste versie is tegen handling- en verzendkosten te verkrijgen in de Vlinderwinkel.

Naar de Vlinderwinkel

Vlinderbalans

Vlinderstand