blauwrandspanner Plemyria rubiginata

Doordat de rupsen een voorkeur hebben voor els, is de blauwrandspanner te vinden in elzenstruwelen.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Plemyria rubiginata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Deze spanner heeft een vrij smalle voorvleugel met een afgeronde vleugelpunt. Kenmerkend zijn de blauwgrijze achterrand en vleugelzoom op de krijtwitte ondergrond; de blauwgrijzeachterrand wordt soms onderbroken door een witte strook. De bruine middenband op de voorvleugel is gereduceerd tot een grote vlek aan de voorrand en hoogstens enkele kleine vlekjes langs de binnenrand.

Gelijkende soorten rups

Gele agaatspanner (Gandaritis pyraliata), lichte blokspanner (Lobophora halterata) en kleine blokspanner (Pterapherapteryx sexalata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

gele agaatspanner
Gandaritis pyraliata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

lichte blokspanner
Lobophora halterata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

kleine blokspanner
Pterapherapteryx sexalata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-september in één generatie. De vlinders vliegen in de vroege schemering en komen later in de nacht ook op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich in een losse cocon op de waardplant. De soort overwintert als ei in de oksel van een twijg of tak van de waardplant.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor els en sleedoorn.

Habitat

Elzenstruwelen langs oevers en in uiterwaarden, elzenbroekbossen, natte bospaden, struwelen, duinen, boomgaarden en tuinen.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

België

Vrij algemeen in het hele land. Wijdverbreid maar doorgaans in lage aantallen gezien.

Mondiaal

Het Iberisch Schiereiland, West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden oostwaarts door de gematigde zone tot Oost-Azië; in het noorden tot Noord-Scandinavië, in het zuiden: het Middellandse Zeegebied en dan oostwaarts tot Turkije.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Blue-bordered Carpet
Duitse naam
Milchweisser Bindenspanner
Franse naam
la Cidarie bicolore , la Mignonne
Synoniemen
Larentia rubiginata, Melanthia rubiginata, Melanippe rubiginata, Plemyria bicolorata, Larentia bicolorata, Cidaria bicolorata
Toelichting Nederlandse naam

De rand van de voorvleugel heeft een blauwe kleur met een grijzige waas (niet bij alle exemplaren).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Plemyria: Plemmuris, plemuris is getijden van de zee. Een variatie op het stromen en beekjes-thema dat we al zo vaak zijn tegen gekomen bij de spanners.
rubiginata: Robigino, rubigino is roesten, verwijzend naar de mooie roodachtige schubben op delen van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

variabele spikkelspanner
Alcis repandata

Prunusspanner

prunusspanner
Aleucis distinctata

iepenvenusje
Venusia blomeri

drievlekdwergspanner
Eupithecia trisignaria

vierbandspanner
Xanthorhoe ferrugata

boterbloempje
Pseudopanthera macularia

alle soorten uit deze familie