blauwrandspanner Plemyria rubiginata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-september in één generatie. De vlinders vliegen in de vroege schemering en komen later in de nacht ook op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich in een losse cocon op de waardplant. De soort overwintert als ei in de oksel van een twijg of tak van de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Blue-bordered Carpet

Duitse naam

Milchweisser Bindenspanner

Franse naam

la Cidarie bicolore , la Mignonne

Synoniemen

Larentia rubiginata, Melanthia rubiginata, Melanippe rubiginata, Plemyria bicolorata, Larentia bicolorata, Cidaria bicolorata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rand van de voorvleugel heeft een blauwe kleur met een grijzige waas (niet bij alle exemplaren).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Plemyria: Plemmuris, plemuris is getijden van de zee. Een variatie op het stromen en beekjes-thema dat we al zo vaak zijn tegen gekomen bij de spanners.
rubiginata: Robigino, rubigino is roesten, verwijzend naar de mooie roodachtige schubben op delen van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Deze spanner heeft een vrij smalle voorvleugel met een afgeronde vleugelpunt. Kenmerkend zijn de blauwgrijze achterrand en vleugelzoom op de krijtwitte ondergrond; de blauwgrijzeachterrand wordt soms onderbroken door een witte strook. De bruine middenband op de voorvleugel is gereduceerd tot een grote vlek aan de voorrand en hoogstens enkele kleine vlekjes langs de binnenrand.

Gelijkende soorten rups

Gele agaatspanner (Gandaritis pyraliata), lichte blokspanner (Lobophora halterata) en kleine blokspanner (Pterapherapteryx sexalata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Elzenstruwelen langs oevers en in uiterwaarden, elzenbroekbossen, natte bospaden, struwelen, duinen, boomgaarden en tuinen.

Planten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor els en sleedoorn.

Waardplant

Els
Alnus

Sleedoorn
Prunus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie