drievlekspanner Stegania trimaculata

De drievlekspanner breidt de laatste jaren zijn verspreidingsgebied uit.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Stegania trimaculata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in het zuiden van het land. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-13 mm. Een duidelijk herkenbare vuilwitte tot (donker)geelbruine spanner met op de voorvleugel twee fijne, soms heel vage, donkere dwarslijnen, die vlak bij de voorrand een hoek maken en zich allebei verbreden tot een donkere vlek. Dichter naar de vleugelpunt bevindt zich nog een derde donkere vlek. Soms zijn ook enkele kleinere vlekjes aanwezig langs de achterrand. Over de achtervleugel loopt slechts één gekromde buitenste dwarslijn.

Vliegtijd en gedrag

Mei-juni en augustus-september in twee generaties. De vlinders vliegen vooral rond boomkruinen en komen op licht. Overdag rusten ze op boomstammen of in het gras.

Levenscyclus

Uit Nederland zijn weinig rupsenvondsten bekend; in de omringende landen worden de rupsen in juni-juli en in september-oktober waargenomen. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Waardplanten

Populier.

Habitat

Vooral landbouwgebieden met populieren.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in het zuiden van het land. RL: niet bedreigd.

België

Vrij zeldzaam in Vlaanderen, met het zwaartepunt van de verspreiding op de assen Gent-Kortrijk en Antwerpen-Brussel; daarbuiten lokaal. Zeer zeldzaam in Wallonië.

Mondiaal

Noord-Afrika, Noordwest-Europa, Engeland, de Noordzeekust en delen van Midden-Europa (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk). Niet in Scandinavië en niet zuidelijk van de Alpen en de Balkan. Meldingen uit de Krim, Dalmatië en West-Turkije dienen te worden gecontroleerd. Viidalepp (1996) geeft meldingen aan uit Toerkmenistan en Oesbekistan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Dorset Cream Wave
Duitse naam
Dreifleck-Pappelspanner
Franse naam
la Stéganie du peuplier
Synoniemen
Stegania cognataria
Toelichting Nederlandse naam

Zowel de wetenschappelijke als de Nederlandse soortnaam wijst op de drie donkere vlekjes aan de vleugelrand van de voorvleugel. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Stegania: steganos is goed bedekt, mogelijk vanwege de rups die eet vanuit een spinsel.
trimaculata: tri is drie en macula is een vlek, betrekking hebbend op de vleugeltekening.

Auteursnaam en jaartal
(de Villers, 1789)

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

smaragdgroene zomervlinder
Chlorissa viridata

lariksdwergspanner
Eupithecia lariciata

oranje bremspanner
Isturgia limbaria

zuringspanner
Lythria cruentaria

kleine wintervlinder
Operophtera brumata

grote boomspanner
Triphosa dubitata

alle soorten uit deze familie