cipresspanner Thera cupressata

In 2011 is de cipresspanner voor het eerst in Nederland waargenomen.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Thera cupressata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2011 is deze soort voor het eerst in Nederland waargenomen, in Den Haag. Daarna enkele malen waargenomen in het zuidwesten van het land.

Rode lijst
nieuwkomer

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Deze Thera-soort is goed van de verwante soorten te onderscheiden door de opvallende schuine streep (bestaande uit een aantal opeenvolgende streepjes) die vanuit de vleugelpunt doorloopt tot in het wortelveld.

Vliegtijd en gedrag

De cipresspanner vliegt in het buitenland in een generatie van het najaar tot het voorjaar.

Levenscyclus

De soort overwintert als vlinder.

Waardplanten

Diverse soorten gekweekte coniferen (uit de cipressenfamilie) en jeneverbes.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2011 is deze soort voor het eerst in Nederland waargenomen, in Den Haag. Daarna enkele malen waargenomen in het zuidwesten van het land.

België

Komt niet voor.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Cypress carpet
Franse naam
La Phalene du cypres
Auteursnaam en jaartal
(Geyer, 1831)

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

eikendwergspanner
Eupithecia dodoneata

Struikheidedwergspanner
Eupithecia goossensiata

gevlekte heispanner
Dyscia fagaria

naaldboomspanner
Thera obeliscata

gemarmerde dwergspanner
Eupithecia irriguata

klaverbandspanner
Scotopteryx bipunctaria

alle soorten uit deze familie