porseleinvlinder Abraxas sylvata

De wit met grijs en geeloranje gekleurde porseleinvlinder wordt soms overdag aangetroffen, rustend op laag gebladerte.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Abraxas sylvata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-22 mm. Rust met gedeeltelijk gespreide vleugels, waardoor het warrige zwart met geeloranje vlekkenpatroon op de achtervleugel en bij de vleugelwortel en de binnenrandhoek van de voorvleugel goed te zien is. De grijze tekening langs de voorrand van de voorvleugel is beperkt en de vleugelpunt is wit.

Kenmerken rups

Tot 29 mm; lichaam crèmewit met zwarte longitudinale strepen; over de rug een gebroken lichtgele middenband en over de spiracula een ononderbroken, brede, lichtgele lengtestreep; kop en poten van de thorax glimmend zwart.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bonte bessenvlinder (A. grossulariata).

bonte bessenvlinder
Abraxas grossulariata
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

Half mei-begin september in één, soms twee generaties. De vlinders worden soms overdag aangetroffen, rustend op de bovenzijde van laag gebladerte. Ze vliegen al vroeg in de schemering en komen goed op licht; meestal gaan ze naast de lichtval zitten in plaats van erin.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in de grond.

Waardplanten

Diverse loofbomen, waaronder iep en beuk. Ook hazelaar, vogelkers en sneeuwbal.

Habitat

Vooral bossen; soms ook parken en struwelen.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij zeldzaam. Wijdverbreid in het hele land en lokaal algemeen.

Mondiaal

Van Spanje en Zuid-Frankrijk via West- en Midden-Europa tot Oost-Azië; in het zuiden van de zuidrand van de Alpen naar het oosten tot de Kaukasus, in het noorden tot Midden-Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Waved Carpet
Duitse naam
Malven-Dickkopffalter
Franse naam
la Zérène du groseillier , la Palène mouchetée
Synoniemen
Calospilos sylvata, Zerene ulmata
Toelichting Nederlandse naam

Porseleinvlinder is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

sylvata: silva, sylva is een bos, de habitat van deze soort.

Auteursnaam en jaartal
(Scopoli, 1763)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

papegaaitje
Chloroclysta siterata

bruine bergspanner
Euphyia frustata

hoekbanddennenspanner
Pennithera firmata

zwartbandspanner
Xanthorhoe fluctuata

gele agaatspanner
Gandaritis pyraliata

alle soorten uit deze familie