Sleutelbloemvlinder Hamearis lucina

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
/ Hamearis lucina
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting).
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Zeldzaamheid

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

bosparelmoervlinder
Melitaea athalia

grote vos
Nymphalis polychloros

heivlinder
Hipparchia semele

oranje zandoogje
Pyronia tithonus

distelvlinder
Vanessa cardui

veenhooibeestje
Coenonympha tullia

alle soorten uit deze familie