ogentroostdwergspanner Eupithecia laquaearia

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Eupithecia laquaearia
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid
Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1897 in Limburg.
Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 12-15 mm. Een breedvleugelige dwergspanner met talloze lichte en donkere, sterk geaccentueerde dwarslijntjes. De buitenste (witte) dwarslijn aan de voorrand van de voorvleugel heeft aan de binnenzijde een kam van zwarte pijlvlekjes, ongeveer zoals bij de zwartkamdwergspanner (Gymnoscelis rufifasciata). Tussen de middelste dwarslijn en binnenste dwarslijn bevindt zich aan de voorrand een opvallende verdonkering die tot de middenstip doorloopt, en die soms als donker bandje verder doorloopt over de vleugel. De achtervleugel is grijsachtig met duidelijk aanwezige dwarslijnen. De franje van zowel de voor- als de achtervleugel is geblokt.

Gelijkende soorten vlinder

Geen resultaten.

Gelijkende soorten rups
De rupsen van de Eupithecia-soorten lijken veel op elkaar. Bij determinatie kan de waardplant een handig hulpmiddel zijn.

Geen resultaten.

Levenscyclus
Rups: in het buitenland september.
De jonge rupsen leven in dichtgesponnen bloemen van de waardplant. Oudere rupsen leven in groepen dicht bij de bloem of de vrucht van de plant. Overdag rusten de rupsen met de kop naar beneden.
Waardplanten
Ogentroost.
Habitat

Habitat: In het buitenland vooral droge graslanden in de bergen.

Vliegtijd en gedrag
Mei-juli in één generatie. De vlinders vliegen in de schemering en komen op licht.
België
Zeer zeldzaam. Recent (2014) waargenomen in de Gaume, vroeger ook bekend uit Luik en Namen.
Mondiaal
Wijdverbreid in Zuid-Europa en plaatselijk in Midden-Europa; in het noorden tot de Baltische staten. Niet op de Britse eilanden, in Scandinavië en in Noord-Duitland.
Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Duitse naam
Augentrost-Blütenspanner
Franse naam
l'Eupithécie lambrissée
Synoniemen
Tephroclystia laquaearia
Toelichting Nederlandse naam
Alle soorten uit het Genus Eupithecia plus nog een aantal andere kleine spanners zijn samengebracht onder de groepsnaam dwergspanner.
Ogentroost is de waardplant van deze dwergspanner. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam
Eupithecia: eu = goed, goedig en pithex, pithekos = een dwerg. De vlinders hebben een aantrekkelijk uiterlijk en zijn klein. Haworth schrijft: mooie vlinders, als ze rusten zien ze er prachtig uit: de vleugels gespreid en vlak, elegant gedrukt tegen de ondergrond; eigenlijk helemaal ontworpen om ze in vlinderkasten te verzamelen.
Auteursnaam en jaartal
Herrich-Schäffer, 1848

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

vroege dwergspanner
Eupithecia lanceata

grijze stipspanner
Idaea aversata

bonte bessenvlinder
Abraxas grossulariata

vingerhoedskruiddwergspanner
Eupithecia pulchellata

koolbandspanner
Xanthorhoe designata

groene blokspanner
Acasis viretata

alle soorten uit deze familie