kleine wortelhoutspanner Electrophaes corylata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt in bosachtige streken op de zandgronden en lokaal in de duinen voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. Ze kunnen overdag opgejaagd worden uit de struiken.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rupsen groeien langzaam. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Broken Barred Carpet

Duitse naam

Laubholz-Bindenspanner

Franse naam

la Cidarie rompue

Synoniemen

Larentia corylata, Cidaria corylata, Cidaria ruptata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Kleine wortelhoutspanner is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).
Deze spanner is kleiner dan Eulithis prunata, wortelhoutspanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Electrophaes: elektron is iets glimmends, amber, goud of zilver en phaos is licht, helderheid. Bedoeld wordt het glimmend geelbruine op de voorvleugel.
corylata: Corylus avellana, hazelaar. Een van de vele voedselplanten van deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(Thunberg, 1792)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Kenmerkend op de voorvleugel is de relatief smalle en onregelmatig gerande donkere middenband, die vlak bij de binnenrand van de vleugel vaak onderbroken is of in ieder geval heel dicht samengeknepen. Tussen de donkere middenband en de donkere vleugelwortel ligt een zone die in het midden lichtbruin is en langs de randen helder wit. Ook aan de andere zijde van de middenband heeft de voorvleugel een enigszins onregelmatig patroon van lichtbruine, donkerbruine en witte gedeelten.

Gelijkende soorten vlinder

Het grotere vrouwtje kan verward worden met de fraaie walstrospanner (Lampropteryx suffumata), die echter een duidelijk helderder en gelijkmatiger tekening heeft.

Gelijkende soorten rups

Gehoekte schimmelspanner (Dysstroma citrata), schimmelspanner (Dysstroma truncata), papegaaitje (Chloroclysta siterata) en oranje bruinbandspanner (Cidaria fulvata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral loofbossen, struwelen en andere struikachtige plaatsen; soms parken en tuinen.

Planten

Diverse loofbomen en struiken zoals els en sleedoorn. In Finland ook op berk, prunus, eik, lijsterbes en linde.

Waardplant

Els
Alnus

Berk
Betula

Sleedoorn
Prunus

Eik
Quercus

Lijsterbes
Sorbus

Linde
Tilia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie