smaragdgroene zomervlinder Chlorissa viridata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige vliegplaatsen algemeen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen soms op licht. Overdag worden ze soms opgejaagd van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus. De soort overwintert als pop in een losse cocon tussen de waardplant of in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Small Grass Emerald

Duitse naam

Steppenheiden-Grünspanner

Franse naam

la Phalène verte des callunes , l'Herbacée

Synoniemen

Nemoria viridata, Hemithea viridata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De zomervlinders vliegen in de zomermaanden. De intensgroene kleur van de smaragdgroene zomervlinder is kenmerkend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Chlorissa: khloros is bleek groen. Chloris is een bloemengodheid, naar de kleur van de vlinder. Waarschijnlijk ook onder invloed van de meisjesnaam die in de 18e eeuw vaak werd gebruikt door dichters.
viridata: viridis is groen naar de kleur van de vleugels. Linnaeus vermeldde eik als waardplant.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-13 mm. Is kleiner dan de meeste verwante soorten en heeft een grasgroene kleur, die echter snel vergeelt. De voorrand van de voorvleugel is goudkleurig. De iets onregelmatige buitenste dwarslijn loopt vrijwel helemaal recht.

Gelijkende soorten vlinder

De spaansgroene zomervlinder (Jodis putata) is groenachtig wit en heeft grillig verlopende getande dwarslijnen. Zie ook de melkwitte zomervlinder (J. lactearia).

Gelijkende soorten rups

Geblokte zomervlinder (Thalera fimbrialis), melkwitte zomervlinder (Jodis lactearia), tere zomervlinder (Hemistola chrysoprasaria), spaansgroene zomervlinder (Jodis putata) en kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral vochtige heiden.

Planten

Struikhei, berk en wilg.

Waardplant

Berk
Betula

Struikhei
Calluna

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie