smaragdgroene zomervlinder Chlorissa viridata

De groene kleur van de smaragdgroene zomervlinder verbleekt snel.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Geometrinae / Chlorissa viridata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige vliegplaatsen algemeen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-13 mm. Is kleiner dan de meeste verwante soorten en heeft een grasgroene kleur, die echter snel vergeelt. De voorrand van de voorvleugel is goudkleurig. De iets onregelmatige buitenste dwarslijn loopt vrijwel helemaal recht.

Gelijkende soorten vlinder

De spaansgroene zomervlinder (Jodis putata) is groenachtig wit en heeft grillig verlopende getande dwarslijnen. Zie ook de melkwitte zomervlinder (J. lactearia).

spaansgroene zomervlinder
Jodis putata
GEOMETRIDAE: Geometrinae

melkwitte zomervlinder
Jodis lactearia
GEOMETRIDAE: Geometrinae

Gelijkende soorten rups

Geblokte zomervlinder (Thalera fimbrialis), melkwitte zomervlinder (Jodis lactearia), tere zomervlinder (Hemistola chrysoprasaria), spaansgroene zomervlinder (Jodis putata) en kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

tere zomervlinder
Hemistola chrysoprasaria
GEOMETRIDAE: Geometrinae

geblokte zomervlinder
Thalera fimbrialis
GEOMETRIDAE: Geometrinae

melkwitte zomervlinder
Jodis lactearia
GEOMETRIDAE: Geometrinae

spaansgroene zomervlinder
Jodis putata
GEOMETRIDAE: Geometrinae

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria
GEOMETRIDAE: Geometrinae

Vliegtijd en gedrag

Mei-juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen soms op licht. Overdag worden ze soms opgejaagd van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus. De soort overwintert als pop in een losse cocon tussen de waardplant of in de strooisellaag.

Waardplanten

Struikhei, berk en wilg.

Habitat

Vooral vochtige heiden.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige vliegplaatsen algemeen. RL: niet bedreigd.

België

Zeer zeldzaam en lokaal in de Kempen. In Wallonië zeldzaam, maar wijdverbreid in Luik, Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Van West-Europa inclusief Engeland via de gematigde zone tot Oost-Azië. In het zuiden het Middellandse Zeegebied, Klein-Azië (Seven 1996) tot Kamtsjatka en Mongolië, in het noorden tot Midden-Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Small Grass Emerald
Duitse naam
Steppenheiden-Grünspanner
Franse naam
la Phalène verte des callunes , l'Herbacée
Synoniemen
Nemoria viridata, Hemithea viridata
Toelichting Nederlandse naam

De zomervlinders vliegen in de zomermaanden. De intensgroene kleur van de smaragdgroene zomervlinder is kenmerkend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Chlorissa: khloros is bleek groen. Chloris is een bloemengodheid, naar de kleur van de vlinder. Waarschijnlijk ook onder invloed van de meisjesnaam die in de 18e eeuw vaak werd gebruikt door dichters.
viridata: viridis is groen naar de kleur van de vleugels. Linnaeus vermeldde eik als waardplant.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

pijlkruidspanner
Mesotype didymata

loofboomdwergspanner
Eupithecia exiguata

walstrobandspanner
Epirrhoe galiata

varenspanner
Petrophora chlorosata

kantstipspanner
Scopula ornata

fruitboomdwergspanner
Eupithecia insigniata

alle soorten uit deze familie