steppeluzernevlinder Colias chrysotheme

Familie
witjes (PIERIDAE)
Onderfamilie
Coliadinae / Colias chrysotheme
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Een dwaalgast waarvan slechts één waarneming bekend is; de soort werd in 1917 waargenomen in Midden-Limburg. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in Tsjechië.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 21-27 mm. De bovenkant van de vleugels van het mannetje is geel; langs de achterrand bevindt zich zowel op de voorvleugel als op de achtervleugel een brede donkere band die over de gehele lengte door lichte aders wordt onderbroken. Het vrouwtje is oranje en heeft opvallend grote gele vlekken in de donkere band langs de achterrand. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels.

Vliegtijd en gedrag

April-oktober in meerdere generaties.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen in Nederland.

Waardplanten

Hokjespeul en wikke.

Habitat

Schrale graslanden in heuvelland en steppen.

Zeldzaamheid

Een dwaalgast waarvan slechts één waarneming bekend is; de soort werd in 1917 waargenomen in Midden-Limburg. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in Tsjechië.

Europa

De steppeluzernevlinder staat als kwetsbaar op de Europese Rode Lijst.

Mondiaal

De steppeluzernevlinder komt voor in een relatief klein gebied van Slowakije tot Rusland. De soort gaat op veel plaatsen achteruit.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Duitse naam
Weiden-Spannereule
Toelichting wetenschappelijke naam

Colias: Colias is de naam van het voorgebergte langs de kust van Attica waar een tempel van Aphrodite (Venus) stond. De slag van Salamis werd hier vlakbij uitgevochten.

Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1781)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie witjes (PIERIDAE)

citroenvlinder
Gonepteryx rhamni

oranje luzernevlinder
Colias crocea

zuidelijke luzernevlinder
Colias alfacariensis

groot koolwitje
Pieris brassicae

veengeeltje
Colias palaeno

alle soorten uit deze familie