steppeluzernevlinder Colias chrysotheme

Familie

witjes (PIERIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast waarvan slechts één waarneming bekend is; de soort werd in 1917 waargenomen in Midden-Limburg. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in Tsjechië.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

April-oktober in meerdere generaties.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen in Nederland.

Benaming

Duitse naam

Weiden-Spannereule

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Colias: Colias is de naam van het voorgebergte langs de kust van Attica waar een tempel van Aphrodite (Venus) stond. De slag van Salamis werd hier vlakbij uitgevochten.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1781)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 21-27 mm. De bovenkant van de vleugels van het mannetje is geel; langs de achterrand bevindt zich zowel op de voorvleugel als op de achtervleugel een brede donkere band die over de gehele lengte door lichte aders wordt onderbroken. Het vrouwtje is oranje en heeft opvallend grote gele vlekken in de donkere band langs de achterrand. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Schrale graslanden in heuvelland en steppen.

Planten

Waardplanten Hokjespeul en Wikke.

Waardplant

Hokjespeul
Astralagus

Wikke
Vicia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie witjes (PIERIDAE)

boswitje
Leptidea sinapis

oranjetipje
Anthocharis cardamines

gele luzernevlinder
Colias hyale

cryptisch boswitje
Leptidea juvernica

scheefbloemwitje
Pieris mannii

Alle soorten uit deze familie