tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in totaal vijfmaal in Nederland is waargenomen; voor het laatst in 1977. Een exemplaar uit 2001 in Borculo is waarschijnlijk meegekomen met plantmateriaal voor een tuin en is daarom niet op de Nederlandse lijst opgenomen.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind augustus in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups in een rupsennest.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Spotted Fritillary

Duitse naam

Roter Scheckenfalter

Franse naam

Le Damier Orangé

Oud Nederlandse naam

rode vlekvlinder

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Melitaea: melitaea is weer een van de probleemnamen van Fabricius. Vele mogelijkheden dienen zich aan. Melinaea zou een bijnaam van Aphrodite zijn. Melitaea was ook de naam van een stad in de oudheid. Melitoeis betekent honingzoet en dat zou ook een van de vele bijnamen van Aphrodite zijn geweest. Ook kan het van melitaios komen hetgeen behorend bij Malta betekent. Alleen Fabricius weet wat juist is.
didyma: didumos betekent tweeling en duidt op de grote overeenkomst met de niet inheemse soort M. phoebe.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1778)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-24 mm. De zwarte tekening op de bovenkant van de vleugels is gereduceerd tot vrij van elkaar staande vlekjes. De roodbruine grondkleur is bij het mannetje op voor- en achtervleugel gelijk, het vrouwtje heeft op de voorvleugel een afwijkende, grijsbruine grondkleur en een duidelijker ontwikkelde zwarte tekening. De onderkant van de achtervleugel is crèmekleurig met oranje banden en zwarte strepen en vlekken.

Kenmerken rups

Tot 28 mm; lichaam witachtig met zwarte strepen en twee rijen grote, roodachtig oranje vlekken langs de rug, waarbij in elke vlek een doorn staat ingeplant; de overige doorns zijn witachtig met fijne zwarte haartjes; kop roodachtig bruin.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Droge graslanden en ruigten.

Planten

Waardplanten zijn vooral weegbree en vlasleeuwenbekje. Ook valeriaan en toorts.

Waardplant

Vlasbekje
Linaria

Zwartkoren
Melampyrum

Weegbree
Plantago

Helmkruid
Scrophularia

Valeriaan
Valeriana

Toorts
Verbascum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

heivlinder
Hipparchia semele

distelvlinder
Vanessa cardui

rotsvlinder
Lasiommata maera

dambordje
Melanargia galathea

landkaartje
Araschnia levana

grote vos
Nymphalis polychloros

Alle soorten uit deze familie