tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Melitaeinae / Melitaea didyma
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in totaal vijfmaal in Nederland is waargenomen; voor het laatst in 1977. Een exemplaar uit 2001 in Borculo is waarschijnlijk meegekomen met plantmateriaal voor een tuin en is daarom niet op de Nederlandse lijst opgenomen.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-24 mm. De zwarte tekening op de bovenkant van de vleugels is gereduceerd tot vrij van elkaar staande vlekjes. De roodbruine grondkleur is bij het mannetje op voor- en achtervleugel gelijk, het vrouwtje heeft op de voorvleugel een afwijkende, grijsbruine grondkleur en een duidelijker ontwikkelde zwarte tekening. De onderkant van de achtervleugel is crèmekleurig met oranje banden en zwarte strepen en vlekken.

Kenmerken rups

Tot 28 mm; lichaam witachtig met zwarte strepen en twee rijen grote, roodachtig oranje vlekken langs de rug, waarbij in elke vlek een doorn staat ingeplant; de overige doorns zijn witachtig met fijne zwarte haartjes; kop roodachtig bruin.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind augustus in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups in een rupsennest.

Waardplanten

Waardplanten zijn vooral weegbree en vlasleeuwenbekje. Ook valeriaan en toorts.

Habitat

Droge graslanden en ruigten.

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in totaal vijfmaal in Nederland is waargenomen; voor het laatst in 1977. Een exemplaar uit 2001 in Borculo is waarschijnlijk meegekomen met plantmateriaal voor een tuin en is daarom niet op de Nederlandse lijst opgenomen.

Mobiliteit

De tweekleurige parelmoervlinder staat in de literatuur vermeld als vrij honkvast.

Europa

De tweekleurige parelmoervlinder wordt gevonden in Zuid- en Midden-Europa, waar hij op veel plaatsen algemeen is. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in het Duitse Rijndal, Baden-Württemberg en Noord-Frankrijk.

Mondiaal

Van Zuid-Europa en Noord-Afrika tot Midden-Azië. De noordgrens verloopt in Europa van het zuiden van België tot de Baltische landen. Niet op de Britse eilanden en op geen van de eilanden van de Middellandse Zee.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Engelse naam
Spotted Fritillary
Duitse naam
Roter Scheckenfalter
Franse naam
Le Damier Orangé
Oud Nederlandse naam
rode vlekvlinder
Toelichting wetenschappelijke naam

Melitaea: melitaea is weer een van de probleemnamen van Fabricius. Vele mogelijkheden dienen zich aan. Melinaea zou een bijnaam van Aphrodite zijn. Melitaea was ook de naam van een stad in de oudheid. Melitoeis betekent honingzoet en dat zou ook een van de vele bijnamen van Aphrodite zijn geweest. Ook kan het van melitaios komen hetgeen behorend bij Malta betekent. Alleen Fabricius weet wat juist is.
didyma: didumos betekent tweeling en duidt op de grote overeenkomst met de niet inheemse soort M. phoebe.

Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1778)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

distelvlinder
Vanessa cardui

atalanta
Vanessa atalanta

bruin zandoogje
Maniola jurtina

kleine parelmoervlinder
Issoria lathonia

hooibeestje
Coenonympha pamphilus

gehakkelde aurelia
Polygonia c-album

alle soorten uit deze familie