ruigten

Kruidachtige vegetaties met veel biomassaproductie waarin door gebrek aan beheer het strooisel zich jaar na jaar ophoopt. Een beperkt aantal soorten vooral forse kruiden zijn dominant.

  • ruigten met jonge begroeiing

Vlinders

cryptisch boswitje
Leptidea juvernica

dagpauwoog
Aglais io

groot koolwitje
Pieris brassicae

kleine vos
Aglais urticae

klein koolwitje
Pieris rapae

landkaartje
Araschnia levana

late bremspanner
Scotopteryx luridata

oranje luzernevlinder
Colias croceus

paardenbloemspanner
Idaea seriata

zomererebia
Erebia aethiops

zwartsprietdikkopje
Thymelicus lineola