ruigten

Kruidachtige vegetaties met veel biomassaproductie waarin door gebrek aan beheer het strooisel zich jaar na jaar ophoopt. Een beperkt aantal soorten vooral forse kruiden zijn dominant.

  • ruigten met jonge begroeiing

Vlinders

cryptisch boswitje
Leptidea juvernica
PIERIDAE: Dismorphiinae

dagpauwoog
Aglais io
NYMPHALIDAE: Nymphalinae

groot koolwitje
Pieris brassicae
PIERIDAE: Pierinae

kleine vos
Aglais urticae
NYMPHALIDAE: Nymphalinae

klein koolwitje
Pieris rapae
PIERIDAE: Pierinae

landkaartje
Araschnia levana
NYMPHALIDAE: Nymphalinae

late bremspanner
Scotopteryx luridata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

oranje luzernevlinder
Colias crocea
PIERIDAE: Coliadinae

paardenbloemspanner
Idaea seriata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

purperstreepparelmoervlinder
Brenthis ino
NYMPHALIDAE: Heliconiinae

scheefbloemwitje
Pieris mannii
PIERIDAE: Pierinae

tweekleurige parelmoervlinder
Melitaea didyma
NYMPHALIDAE: Melitaeinae

zomererebia
Erebia aethiops
NYMPHALIDAE: Satyrinae

zwartsprietdikkopje
Thymelicus lineola
HESPERIIDAE: Hesperiinae