witgezoomd spikkeldikkopje Pyrgus carthami

Familie

dikkopjes (HESPERIIDAE)

Zeldzaamheid

Van het witgezoomd spikkeldikkopje is slechts één waarneming bekend: een mannetje in de Lutte (Overijssel) in 1917.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juni in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende kruiden.

Levenscyclus

Rups: begin juli-begin mei. De soort overwintert als half volgroeide rups in de strooisellaag.

Benaming

Engelse naam

Safflower Skipper

Duitse naam

Dunkelbrauner Dickkopffalter, Marmorierter Kleinspanner,

Franse naam

Grande Hespéride

Oud Nederlandse naam

getekende dikkop

Synoniemen

Syrichtus carthami, Pyrgus fritillarius, Hesperia carthami

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Pyrgus: purgos is een toren op een muur, kantelen. Waarschijnlijk wordt de geblokte franje bedoeld. Ook zou mogelijk zijn dat het een vorm is van Pyrgi, een stad in de Peloponneses; dit is echter onwaarschijnlijk daar Hübner nooit aardrijkskundige namen gebruikte.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1813)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: circa 14 mm. De lichtgrijze tot witte vlekken op de bovenkant van de vleugels zijn scherp afgegrensd. Langs de achterrand kan een rij onduidelijke grijze vlekjes aanwezig zijn. De onderkant van de achtervleugel is geelgroen met veel witte vlekken en maakt een zeer lichte indruk. De vlekken hebben grijze randen, die niet scherp zijn afgegrensd van de grondkleur. De grijze randen zijn moeilijk te zien, maar vormen een goed kenmerk. Verder valt op de onderkant van de achtervleugel op dat de witte vlekken langs de achterrand ongeveer even groot zijn als die van de middenband.

Gelijkende soorten vlinder

Alle andere spikkeldikkopjes hebben op de onderkant van de achtervleugel een rij grote vlekken langs de achterrand en een rij kleine vlekken in het midden.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Droge, schrale graslanden.

Planten

Waardplanten zijn diverse soorten ganzerik.

Waardplant

Ganzerik
Potentilla

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie dikkopjes (HESPERIIDAE)

groot dikkopje
Ochlodes sylvanus

bont dikkopje
Carterocephalus palaemon

kaasjeskruiddikkopje
Carcharodus alceae

spiegeldikkopje
Heteropterus morpheus

zwartsprietdikkopje
Thymelicus lineola

Alle soorten uit deze familie