zuidelijke luzernevlinder Colias alfacariensis

Familie

witjes (PIERIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in de twintigste eeuw negen keer in Nederland is vastgesteld. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half juni en half juli-begin september in twee generaties. De soort is honkvast en vertoont nauwelijks trekgedrag.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen in Nederland. Op de vliegplaatsen overwintert de soort als rups.

Benaming

Engelse naam

Berger´s Clouded Yellow

Duitse naam

Hufeisenkleeheufalter, Federfühler-Herbstspanner

Franse naam

Jumeaux, Soufré Austral

Oud Nederlandse naam

valse luzernevlinder

Synoniemen

Colias australis

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Colias: Colias is de naam van het voorgebergte langs de kust van Attica waar een tempel van Aphrodite (Venus) stond. De slag van Salamis werd hier vlakbij uitgevochten.
alfacariensis: alfacariensis is een inwoner van Alfacar, een stad in Zuid-Spanje.

Auteursnaam en jaartal

Ribbe, 1905

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 21-27 mm. De voorvleugelpunt is meer afgerond en de donkere tekening minder omvangrijk dan bij de gele luzernevlinder. Ook de zwarte wortelbestuiving is minder uitgebreid. Zij reikt maar net tot in de grote cel. De oranje celvlek op de bovenkant van de achtervleugel is helder oranje en valt goed op. Het mannetje is helder citroengeel. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gele luzernevlinder en de oranje luzernevlinder.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Open, schrale (kalk)graslanden met voldoende paardenhoefklaver.

Planten

Waardplanten vooral paardenhoefklaver; soms ook bont kroonkruid.

Waardplant

Hoefklaver
Hippocrepis

Kroonkruid
Securigera

Soorten uit dezelfde familie witjes (PIERIDAE)

Alle soorten uit deze familie