Doelstellingen

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

Onze missie

Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Daarom moeten ze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden zijn. Met onze kennis willen we iedereen ondersteunen, die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

Meer over vlinderbescherming

Wat moet er gedaan worden?

Maatregelen om de vlinders en libellen te beschermen zijn hard nodig. Want veel bedreigde vlinder- en libellensoorten in kleine leefgebiedjes balanceren op de rand van uitsterven. En weg is weg! De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren. Hierdoor worden overlevingskansen van vlinders en libellen vergroot en bedreigde soorten beschermd.

Vlinderbescherming: hoe doe je dat?

Aandacht en draagvlak

Daarnaast houdt De Vlinderstichting zich bezig met voorlichting en educatie om het belang van het behoud en de bescherming van vlinders en libellen onder de aandacht te brengen, maar ook om een draagvlak te creëren. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting over tuinieren, lespakketten voor het basisonderwijs (met echte vlinders!), lezingen en tentoonstellingen.

Meer over educatie

Gezonde natuur

De vlinder is hét symbool van schoonheid en vrolijkheid. Teer en kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook krachtig: vlinders zijn als een graadmeter voor de natuur. Op plekken waar veel vlinders zijn, gaat het goed met de natuur, want daar leven ook veel andere dieren en planten. Ook zij hebben baat bij vlinderbescherming. Wij willen dat onze achterkleinkinderen over honderd jaar, nog meer dan wij nu, kunnen genieten van de schoonheid van vlinders. Daar zet De Vlinderstichting zich voor in!

Help mee om vlinders te beschermen

Wat wij doen