Iepenpage

Mede mogelijk gemaakt door: De Vlinderstichting

Tot een jaar of tien geleden was de iepenpage een uiterst zeldzame vlinder, die eigenlijk maar op één plek in Limburg werd gezien. De laatste tijd zijn er veel meer meldingen, ook uit de rest van Nederland. Misschien als gevolg van gerichter zoeken.

De iepenpage zit al jaren in Heerlen. Twee iepen in het Aambos waren lange tijd de enige plek waar jaarlijks de iepenpage werd gezien. Bij toeval werd er nog een populatie in Heerlen ontdekt. In het kader van het vlinderherstelproject Tienvoor12 van De Vlinderstichting is vanaf 2012 op allerlei plaatsen specifiek gezocht naar iepenpages. 

Meer kennis over leefgebied

Analyse van de plekken wijst op een voorkeur voor overgangen van zand naar leem. Met behulp van kaarten en overzichten van de locaties waar iepen voorkomen, is De Vlinderstichting veel gerichter onderzoek gaan doen. En met succes! 

De vlinder bleek ook te leven in Maastricht, Schinnen, Kerkrade en Landgraaf. En het bleef niet alleen bij Limburg! Door Jan Stronks werd de iepenage in 2013 ook bij Winterswijk ontdekt. In 2016 bleek dat de iepenpage op tientallen plekken in Eindhoven voorkomt. Ook in de oostelijke Achterhoek dook hij op. En in 2017 werd de iepenpage gezien in Waalre en Sint-Oedenrode in Noord-Brabant, maar ook op een nieuwe locatie in Amsterdam.

In 2020 werden er, na gericht onderzoek, eitjes gevonden in Flevoland. 

Toename? 

Het is nog onduidelijk of de toename van waarnemingen alleen te maken heeft met het gerichte en veel uitgebreidere onderzoek dat wordt gedaan, of dat er ook echt sprake is van een uitbreiding van de iepenpage. Wat betreft Eindhoven weten we dat daar ook in het verleden al incidentele waarnemingen waren. Maar uit Amsterdam is de iepenage nog nooit eerder gemeld, terwijl er nergens zoveel iepen staan als daar.

De iepenpage is een erg verborgen levende vlinder, die het grootste gedelete van zijn leven in de boomkruinen van iepen huist en dus niet gemakkelijk wordt ontdekt. Vrouwtjes komen heel af en toe wel naar beneden om nectar te drinken, maar als dat in lindes is vallen ze nog steeds niet op. Nieuwe populaties vinden valt dus niet altijd mee, ook al lijkt een locatie geschikt.

Lees meer over het succes van de iepenpage

Zoek ook mee!

Wilt u ook meezoeken? Dat kan in de buurt van bekende plekken, maar ook op allerlei nieuwe locaties waar volgroeide iepen staan hebt u (een kleine) kans, zeker als het gaat om overgangen tussen leem en zand. De iepen in Amsterdam zijn allemaal te vinden op een interactieve kaart, zo kun je dus goed een onderzoeksgebied bepalen.

Hoe werkt het?

Je zoektocht begint bij een grote iep. Ga op een paar meter afstand van de boom staan, zodat je zicht hebt op de boomkruin en houd die gedurende tien minuten goed in de gaten. Doe dit altijd onder gunstige weersomstandigheden: zonnig, droog en minimaal 18 graden. Dan heeft u kans een klein vlindertje te zien fladderen. Voor zekere determinatie is het wel bengrijk om een duidelijke foto te maken, bijvoorbeeld met een verrekijker of een camera met goede zoomcapaciteiten. Nulwaarnemingen zijn ook belangrijk trouwens, plekken waar de iepenpage niet is waargenomen. Voer deze in als iep (onbekend) met de opmerking 'nulwaarneming'.

We zijn benieuwd waar de iepenpage zal worden gevonden. 

Albert  Vliegenthart

Projectleider

Albert Vliegenthart

Contact opnemen