Impuls structuurrijke bosranden (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Brabant

Rond het jaar 1900 was hakhout het belangrijkste bostype in Nederland. Het is een belangrijk leefgebied voor veel vlinders, en daarom werkt De Vlinderstichting aan behoud van deze prachtige bossen.

Hakhout hoort van oudsher bij onze cultuur, maar tegenwoordig is de hakhoutcultuur vrijwel verdwenen uit Nederland. En dat is jammer, want hakhout kan een hoge biodiversiteit met zich meebrengen. Dat komt omdat het een hoge variatie met zich meebrengt van oude en jonge, hoge en lage bomen, open plekken en dichte begroeiing.

In Noord-Brabant werken we samen met Staatsbosbeheer, Brabants landschap, Bosgroep Zuid-Nederland en andere terreinbeheerders aan herstel van natuurlijke, structuurrijke bosranden. De doelsoorten die we daarbij vooral op het oog hebben zijn de kleine ijsvogelvlinder en het bont dikkopje. Op tien locaties in Noord-Brabant gaan we aan de slag met het kappen van inhammen in de bosrand, het aanplanten van struweel of het inzaaien van een bloemrijke zoomvegetatie. Alle locaties worden door vrijwilligers gemonitord, zodat we in beeld kunnen brengen hoe de doelsoorten op de maatregelen reageren.

Meedoen met monitoren? Neem contact op!

Dit project is inmiddels afgerond. 

Meer informatie

Gerdien  Bos

Projectleider

Gerdien Bos

Contact opnemen