Wild van Vlinders

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Brabant

Voor herstel is een visie door vlinderogen nodig: van de waardplant en het microklimaat voor de rupsen, via de bloemrijke weiden voor de vlinders, tot een landschap waarin ze populatienetwerken kunnen opbouwen.

De achteruitgang van de natuur in Nederland is de laatste jaren duidelijk verminderd. Met veel soorten gaat het dankzij de inspanningen voor natuurherstel weer beter. Dagvlinders vormen daar helaas een uitzondering op, ook in het vanouds vlinderrijke zuidoosten van het land. Dit herstelplan ontrolt de lijnen waarlangs de vlinderstand in Zuidoost-Nederland kan worden hersteld.

Lees ook eens dit artikel op Nature Today over de terugkeer van de grote weerschijnvlinder in Engeland en wat we daarvan kunnen leren.

Meer informatie

Michiel  Wallis de Vries

Projectleider

Michiel Wallis de Vries

Contact opnemen